Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs

Uitleendienst

Vanaf schooljaar 2014-2015 dient de aanvrager van een mobiel project de module algemene voorwaarden verplicht aan te vinken voor men kan overgaan tot het verzenden van de inschrijving. De algemene voorwaarden zijn opgesteld per project en vindt u ook hieronder terug.

Inschrijven voor deze projecten kan per project via onze website. 
 

Ontleningsovereenkomst Toolbox kleurgebruik (Elscolab)

Ontleningsovereenkomst IR Camera's (Flir)

Ontleningsovereenkomst IR camera 875 i
(Testo)

Ontleningsovereenkomst Koffers Veiligheid & MilieuWat ging vooraf:

Ontleningsovereenkomst Koffer Basismodule project Verlichting

Ontleningsovereenkomst Koffer 1 Technische module project Verlichting

Ontleningsovereenkomst Koffer 2 - Technische module project Verlichting

Ontleningsovereenkomst draadloze sensoren

Ontleningsovereenkomst just in time toeleveringsspel

Ontleningsovereenkomst Demokast verdeelbord

Ontleningsovereenkomst MTU

Ontleningsovereenkomst Snoezelruimte

Ontleningsovereenkomst Elektor Proton Robot

Ontleningsovereenkomst Snoezelmuziekinstrumenten

Ontleningsovereenkomst Aged Simulation Set

Ontleningsovereenkomst Didactische installatie PV

Ontleningsovereenkomst GMTO Scoop

RTC West-Vlaanderen | Streekhuis Z-M-WVl | Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) | 8500 Kortrijk
Tel. 056/23 37 34 | Fax 056/24 99 90 | info@rtcwestvlaanderen.be