Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs

RTC Projecten

RTC projecten worden concreet gemaakt via de RTC-projectgroepen. Een projectidee wordt er getoetst aan opportuniteitscriteria: doel en meerwaarde, openheid naar scholen, verantwoording van de middelen, aansluiting idee op onderwijskundige- en bedrijfsnoden, projectgebonden cofinanciering, nascholing en transport. 

Nadat het projectidee een draagvlak heeft in de projectgroep, wordt het projectontwerp als advies meegenomen naar de Raad van Bestuur van het RTC. Daar wordt het ontwerp aan de projectcriteria getoetst: operationele haalbaarheid, financiële haalbaarheid, RTC-decreet, RTC-beheersovereenkomst, strategisch plan en omgevingsanalyse.

Wordt het projectontwerp aanvaard door de Raad van Bestuur dan vertrekt het projectvoorstel naar het Departement Onderwijs waar het getoetst wordt aan de conformiteitscriteria: RTC-decreet, RTC-beheersovereenkomst en strategisch plan en omgevingsanalyse.

Nadat het projectvoorstel wordt aanvaard door het Departement Onderwijs wordt het opgenomen in het jaaractieplan van het RTC.

Bekijk het schema van deze procescontrole. Met andere woorden lopen RTC projecten van september tot augstus, als ook de financiering van deze projecten.

In de linkerkolom kunt u het gewenste studiegebied aanklikken om een overzicht van de RTC-projecten te bekomen. Per project vindt u de nodige informatie, alsook de contactpersoon.

RTC West-Vlaanderen | Streekhuis Z-M-WVl | Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) | 8500 Kortrijk
Tel. 056/23 37 34 | Fax 056/24 99 90 | info@rtcwestvlaanderen.be