Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs

Duurzaam en bijna energieneutraal bouwen OPLEIDING

Doelgroep

  • 3de graad bouw/hout BSO/TSO
  • 7de jaar BSO
  • DBSO

Verwachte voorkennis: K- en E-peil, ƛ-waarde, R- en U-waarde van vloer, gevel en dakopbouw/ constructieve elementen van een gebouw (spanten, kepers, etc.) / algemene kennis van duurzame aspecten

Opgepast: geef zeer duidelijk mee aan de lesgever wat de voorkennis van uw klasgroep is zodat deze zich optimaal kan voorbereiden.

Situering

BEN staat voor bijna-energieneutraal. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwe gebouwen in Vlaanderen, heel Europa zelfs.
Duurzaam bouwen wordt dus de norm. Dit houdt o.a. in dat er zoveel goed geïsoleerd wordt, dat er een goede luchtdichting is, dat er geventileerd wordt met warmterecuperatie, dat de winterzon benut wordt en dat de energie die nog nodig is uit groene energiebronnen wordt gehaald.  

 

Project voor leerlingen

Deze opleiding werd herwerkt voor het schooljaar 2017-2018. Hierdoor zijn er een aantal nieuwe modules bij gekomen. De modules werden ook praktischer gemaakt voor BSO-groepen. Wie toch liever een halve dag inplant kan dit best bij opmerkingen noteren en kiest dan slechts 1 extra module. 

Doelstellingen:
- In deze opleiding worden de basisprincipes  van duurzaam bouwen verder belicht, wordt kort ingegaan op de bouwfysische principes en worden belangrijke basisregels met betrekking tot isolatie, luchtdichtheid en ventilatie belicht.
- Vervolgens gaat de lesgever dieper in op bepaalde deelaspecten van duurzaam bouwen. Hiertoe maakt de school of leerkracht een keuze uit hiernavolgende praktijkgerichte modules.
- Per opleidingsdag worden de basismodule + 3 keuzemodules behandeld. Uit een totaal van 9 modules (1,5 uur/module) worden 3 modules per opleidingsdag gekozen. Per module wordt oefenmateriaal geleverd die de leerkracht nadien nog kan gebruiken.

Indeling van de opleiding:
• De opleiding wordt in 4 blokken van 1,5 h gegeven.
• De introductiemodule Duurzaam en Bijna Energieneutraal Bouwen wordt standaard als eerste module gegeven en aangevuld met 3 modules die vooraf gekozen worden.
• De deelnemers ontvangen een getuigschrift van de opleiding.

Tijdens de introductiemodule wordt volgende besproken door de lesgever:
Theorie:
Korte bespreking van de belangrijste thema's verbonden aan duurzaam bouwen: trias energetica, EPB vereisten, milieu, Ruimtelijke Ordening, ...
Praktijk: 
Afhankelijk van het doelpubliek: isolatieberekeningen, EPB-berekeningen, bouwsystemen, milieu
 
Per module wordt oefenmateriaal geleverd die de leerkracht nadien nog kan gebruiken.
Thema's modules:
Module 1: bouwknopen voor passiefprojecten workshop met Innoviso B'ox
Module 2: duurzaam watergebruik
Module 3: types gebouwen met case-study van een passiefwoning in houtskelet
Module 4: verwarming en zon
Module 5: detecteren van koudebruggen
Module 6: blowerdoor en luchtdichtsheidsmetingen
Module 7: vochttransport in een gebouw: damp-remmend versus damp-open
Module 8: EPB en EPC
Module 9: ventilatie
Module 10: zonne-energie en hernieuwbare energie (Nieuw!)
Module 11: isolatie van daken, muren en vloeren volgens U-waarde 2020 (Nieuw!)

Inhoud van de modules 

Praktische info

Locatie: Opleiding ter plaatse in de school

Max personen: 20 leerlingen. Opgepast: voor de module thermografische camera's beperken we dit tot 15 lln., voor de module luchtdichtheid beperken we dit tot 8 lln !!!

Kostprijs: gratis

Extra info:

Belangrijk voor de FINANCIERING VAN DE OPLEIDING (enkel voor convenantscholen)

Gelieve alle namen van zowel de leerlingen als de leerkrachten die aan de opleiding deelnemen in te geven via dit Excel-formulier (= voor de convenantscholen voltijds, deeltijdsonderwijs en BuSO). Dit stuurt u door naar onderwijs@constructiv.be. Zij brengen het FVB op de hoogte. Voor praktische vragen over de opleiding kunt u ook terecht bij onderwijs@constructiv.be

Het is verplicht om bij de inschrijving aan te geven welke modules uw voorkeur genieten.

Schrijf hier in voor een opleiding voor schooljaar 2017-2018, plaats uw voorkeurdatum bij opmerkingen en Constructiv neemt contact op met u om een definitieve datum af te spreken.

Vragen, opmerkingen, neem contact op met eva@rtcwestvlaanderen.be, 056 23 37 36

Data Locatie
Op school - datum af te spreken met Edutec
Op school - datum af te spreken met Edutec
Op school - datum af te spreken met Edutec
Op school - datum af te spreken met Edutec
Op school - datum af te spreken met Edutec
Op school - datum af te spreken met Edutec
Op school - datum af te spreken met Edutec
Op school - datum af te spreken met Edutec

Duur

1 dag (8u - normaalgezien start om 8u30)

Bijkomende info

RTC West-Vlaanderen - Eva Bossuyt
Tel. 056/ 23 37 36
Gsm 0494/88 62 85
eva@rtcwestvlaanderen.be

Partners

RTC West-Vlaanderen | Streekhuis Z-M-WVl | Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) | 8500 Kortrijk
Tel. 056/23 37 34 | Fax 056/24 99 90 | info@rtcwestvlaanderen.be