Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs

Veilig werken op hoogte BW HT OPLEIDING

Doelgroep

 • leerlingen 3de graad TSO/BSO Bouw en Hout + BuSO + DBSO

Situering

Werkzaamheden op hoogte worden uitgevoerd in elk bouwbedrijf. Elke werkgever moet kunnen aantonen dat elke werknemer op de werf een opleiding conform de wetgeving gevolgd heeft.

Om aan deze verplichtingen te voldoen is de opleiding “Veilig werken op hoogte” een absolute noodzaak. Er werd een gepaste modulaire opleiding ontwikkeld door het NAVB, het preventie-instituut van de bouwnijverheid.De opleiding bestaat uit 3 modules voor steigergebruikers of bevoegde personen en is gebaseerd op het Koninklijk Besluit van 31/08/05.

Het is belangrijk dat de opleiding “Veilig werken op hoogte module 2” binnen het onderwijs geïntegreerd wordt, aangezien “veiligheid” een belangrijke vakoverschrijdende eindterm is binnen alle bouwafdelingen en leerlingen ook stages lopen in bouwbedrijven. Zo worden jongeren ook optimaal voorbereid op hun functie in het bedrijf.

Voor wie is module 2 bedoeld: personen die een steiger helpen monteren, demonteren of aanpassen of bevoegde personen voor arbeiders uit de doelgroep van module 1.

Deze opleiding maakt deel uit van het project 'Veilig werken op hoogte':

Project voor leerlingen

Personen die een steiger helpen monteren, demonteren of aanpassen of bevoegde personen voor arbeiders uit de doelgroep van module 1.

Doelstellingen module 2:

 • Kunnen begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige stellingen.
 • Kennen en kunnen interpreteren van de montage -en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen van eenvoudige stellingtypes.
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kennen en kunnen interpreteren.
 • Ieder ander risico kennen dat de montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich mee kunnen brengen.

Opleidingsonderdelen module 2:

 • De montage- en gebruiksregels kennen van de eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage en de opslag.
 • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van de oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren.
 •  Interpreteren van een eenvoudig stellingplan
 • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit i.f.v. het uit te voeren werk
 • Kennis van eenvoudige systeemstellingen
 • Kennis van het verankeren van de stelling
 • De lastenverdeling op de stelling kennen.

KB

Aan het theoretisch gedeelte (3u) wordt een praktijkluik van 5 uur gekoppeld waarin een aantal rolsteigers, een kaderstelling en een rosetsteiger worden opgebouwd volgens de eerder toegelichte principes.

Leerlingen krijgen in dit project de kans om het attest 'Veilig werken op hoogte - module 2' te behalen.

Gedurende de opleiding wordt van elke deelnemende leerling een indicatieve klembordproef afgenomen om de veiligheidsattitude en –kennis af te toetsen.

Praktische info

Kostprijs:

gratis, vervoerskosten leerlingen worden niet meer terugbetaald voor opleidingen vanaf 23/02/2015

Extra info:

 • De uren lopen van 8 tot 12u en van 12u30 tot 16u30
 • Maximaal 15 cursisten per groep
 • In het schooljaar 2017-2018 staat de stelling het ganse schooljaar bij VTI Roeselare (Leenstraat 32, 8800 Roeselare).

Opgepast: info parkeren bij VTI Roeselare voor deelnemende scholen:
- liefst parkeren op de grote parking via poort 7 (Koning Albert I laan) - de bezoekersparking op de voorkoer is ook in 2018 nog beperkt wegens werkzaamheden en werfverkeer terplaatse
- de begeleider/leerkracht meldt zich aan op het onthaal (Leenstraat 32) terwijl de groep wacht op de voorkoer (dicht bij het onthaal)
- de volledige groep wordt door één van de TA's of een leerkracht opgehaald en begeleid tot aan het instructielokaal. 

   
 • Bent u een school in de regio Noord-West-Vlaanderen en wenst u in de toekomst ook gastlocatie te worden? Neem dan contact op met eva@rtcwestvlaanderen.be, 056 23 37 36

Praktisch:

Gelieve alle namen van zowel de leerlingen als de leerkrachten die aan de opleiding deelnemen in te geven via dit Excel-formulier (= voor de convenantscholen voltijds, deeltijdsonderwijs en BuSO). Dit stuurt u door naar onderwijs@constructiv.be. Voor praktische vragen over de opleiding kunt u ook terecht bij onderwijs@constructiv.be
 

Veiligheid:

 • De deelnemers dienen verplicht veiligheidsschoenen en handschoenen te voorzien. Veiligheidshelmen zijn ter plaatse ter beschikking. 
 • Het naleven van de veiligheidsvoorschriften tijdens deze opleiding is heel belangrijk. Deze richtlijnen zijn gebundeld in het 'Veiligheidsprotocol'. Het niet naleven van dit protocol kan aanleiding geven tot het onmiddellijk stopzetten van de opleiding en niet uitreiken van de attesten. De veiligheidsrichtlijnen dienen op voorhand door de inschrijver en begeleider geconsulteerd te worden via deze link.
 • De begeleidende leerkracht van de deelnemende school dient tijdens de ganse duur van de opleiding aanwezig te zijn. Hij is mede verantwoordelijk voor het navolgen van de veiligheidsvoorschriften door de deelnemende leerlingen.

Inschrijven kan opnieuw vanaf begin schooljaar 2017-2018 (half september). Opgepast: klik op inschrijven en op een specifieke datum om te zien of deze nog vrij is.

Data Locatie
19-09-2017 VTI Roeselare
25-09-2017 VTI Roeselare
28-09-2017 VTI Roeselare
29-09-2017 VTI Roeselare
12-10-2017 VTI Roeselare
13-10-2017 VTI Roeselare
09-11-2017 VTI Roeselare
23-11-2017 VTI Roeselare
24-11-2017 VTI Roeselare
30-11-2017 VTI Roeselare
15-01-2018 VTI Roeselare
18-01-2018 VTI Roeselare
25-01-2018 VTI Roeselare
30-01-2018 VTI Roeselare
08-02-2018 VTI Roeselare
19-02-2018 VTI Roeselare
20-02-2018 VTI Roeselare
01-03-2018 VTI Roeselare
06-03-2018 VTI Roeselare
20-03-2018 VTI Roeselare
22-03-2018 VTI Roeselare
26-03-2018 VTI Roeselare
17-04-2018 VTI Roeselare
19-04-2018 VTI Roeselare
24-04-2018 VTI Roeselare
26-04-2018 VTI Roeselare
04-05-2018 VTI Roeselare
14-05-2018 VTI Roeselare
15-05-2018 VTI Roeselare
25-05-2018 VTI Roeselare
28-05-2018 VTI Roeselare
01-06-2018 VTI Roeselare

Duur

8u

Bijkomende info

RTC West-Vlaanderen - Eva Bossuyt
Tel. 056/ 23 37 36
Gsm 0494/88 62 85
eva@rtcwestvlaanderen.be

Partners

 

RTC West-Vlaanderen | Streekhuis Z-M-WVl | Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) | 8500 Kortrijk
Tel. 056/23 37 34 | Fax 056/24 99 90 | info@rtcwestvlaanderen.be