Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs

Riolering

Situering

Vlario, het expertisecentrum inzake rioleringen is steeds op de hoogte van de recentste regelgeving  en is daarom de perfecte partner om de kennis van leerlingen bouw over riolering op te krikken. We plannen infosessies van een halve dag. Inhoud: de Vlaamse wetgeving voor het integraal waterbeleid en de materialenleer voor rioleringswerken op privaat domein. Er worden ook enkele praktische leidraden aangereikt. Via cases wordt de theorie in de praktijk gebracht. Leerlingen leren fouten opsporen bij de aansluiting van het leidingstelsel. Men leert ook bij over de keuring van het rioleringsstelsel.

Project voor leerlingen

Vanaf 2015 worden er wegens besparingen geen leerlingenopleidingen meer voorzien. RTC plant wel een afsluitende leerkrachtenopleiding in. Inschrijven hiervoor, zie onder project voor leerkracht.

Tijdens de infosessie worden de leerlingen via zowel theorie als praktijk op de hoogte gebracht van de recentste regelgeving en praktijken in verband met rioleringswerken.

 Volgende inhoud wordt aangeboden:

1) Materialenleer – toepassing en eigenschappen. Tijdens deze module wordt een toelichting gegeven over de geschikte materialen voor het uitvoeren van rioleringswerken op privaat domein. Waar moet rekening mee worden gehouden? Hoe komt men tot een kwaliteitsvolle uitvoering.

2) De waterwegwijzer bouwen en verbouwen en het vademecum voor afkoppeling van hemelwater: 2 praktische leidraden die kort worden toegelicht.
 
2.1 Waterwegwijzer:
Hoe moet er concreet worden omgegaan met water bij het bouwen en verbouwen van een woning. Dit is de inhoud van de waterwegwijzer. Hierin wordt verwezen naar wetgeving en richtlijnen, zoals de bepalingen van Vlarem II over regenwater, de stedenbouwkundige verordeningen, de Europese kaderrichtlijn water, het decreet integraal waterbeleid, de watertoets en verschillende codes van goede praktijk. In verband met het hemelwater wordt gewezen op de plicht tot scheiden, waarom en hoe kan de bouwer/verbouwer het hemelwater gebruiken, infiltreren of bufferen. Voor deze laatste twee items wordt ingegaan op enkele gangbare systemen. Met betrekking tot het afvalwater wordt stilgestaan bij opvang en afvoer, de septische put, de IBA en verder enkele praktische tips bij ontwerp en aanleg van de huisriolering en het drinkwaternetwerk

2.2. Vademecum Praktisch Afkoppelen van hemelwater:
Deze leidraad wordt gebruikt door de afkoppelingsadviseurs die de adviezen opmaken voor individuele burgers die verplicht zijn hun afvalwater en hemelwater te scheiden wanneer in hun straat een gescheiden riolering wordt aangelegd. Dit document zal kort worden toegelicht.

3) Bespreken cases
Tijdens deze module worden concreet uitgevoerde projecten van begin tot einde besproken. Afhankelijk van de interesse, kan er in groepjes worden gewerkt om zelf een project op te lossen

4) Het opsporen van fouten bij aansluiting van een leidingstelsel – toelichting technieken:
Bij aanleg van een gescheiden riolering dient het afvalwater op de openbare riolering (DWA) te worden aangesloten en het hemelwater op een hemelwatersysteem. In praktijk stellen we vast dat hiertegen dikwijls gezondigd wordt. Hoe kunnen deze fouten snel worden vastgesteld. Tijdens deze module worden de verschillende technieken met zijn voor-en nadelen toegelicht.

5) Keuring van de private riolering: hoe, waarom en wanneer? Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Tijdens deze module wordt er dieper ingezoomd op het waarom en hoe van deze keuring. Ook worden verschillende filmpjes getoond hoe zo’n keuring verloopt, wie doet dit, …

 

Praktische info

Kostprijs: gratis. 

Doelgroep: zowel TSO, BSO als BuSO

Locatie: op school - door lesgever Vlario

Max: 25 leerlingen

Duur: 3,5 uur

Duur

halve dag

Project voor leerkrachten

Vanaf 2015 worden er wegens besparingen geen leerlingenopleidingen meer voorzien. RTC plant wel een afsluitende leerkrachtenopleiding in gegeven door een ervaren lesgever van Vlario.

Praktische info

Datum: vrijdag 24/04/2015

Locatie: VDAB - Ajoy Van Deurenstraat 18 - 8830 Gits

Doelgroep: leerkrachten derde graad bouw – Max. aantal deelnemers: 20. Max. 2 lkr'en per school.

Duur: 9u - 16u30

Programma: theorie + praktijk op de terreinen van VDAB.
- Materialenleer: toepassing en eigenschappen
- Wat is afkoppelen? Waarom?
- Wat zijn de verplichtingen?
- Wat wordt verwacht van een afkoppelingsaannemer?
- Be/ontluchting
- Bespreking cases
- Hoe opsporen van fouten bij aansluiting van een leidingstelsel - toelichting technieken
- Keuring van de private riolering: hoe, waarom en wanneer?
Uitgebreide programma

Mee te nemen materiaal: veiligheidsschoenen en helm

Kostprijs: gratis, vervoer leerkrachten wordt niet terugbetaald –  eigen lunchpakket meebrengen voor over de middag!

Data Locatie
24-04-2015 VDAB Gits

Duur

1 dag

Bijkomende info

RTC West-Vlaanderen - Eva Bossuyt
Tel. 056/ 23 37 36
Gsm 0494/88 62 85
eva@rtcwestvlaanderen.be

Partners

Vlario

RTC West-Vlaanderen | Streekhuis Z-M-WVl | Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) | 8500 Kortrijk
Tel. 056/23 37 34 | Fax 056/24 99 90 | info@rtcwestvlaanderen.be