Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs

Laskwaliteitssystemen OPLEIDING

Doelgroep

 • Leerkrachten lassen
 • 3e graad lassen-constructie
 • 7e fotolassen
 • BuSO 5e hoeklasser
 • DBSO Lassen

Situering

Aangezien meer en meer lasbedrijven te maken krijgen met normering en kwaliteitssystemen is het de bedoeling dat de leerlingen reeds op school vertrouwd raken met deze systemen.

FPC kwaliteitssystemen EN 1090-2 EXC1

 • FPC 'factory production control' = intern technisch kwaliteitssysteem
 • kwaliteitssysteem = aantonen technische conformiteit aan normen
 • EN 1090-2 = technische uitvoeringsnorm voor staalconstructies
 • EXC1 = laagste uitvoeringsklasse voor kleinere constructiewerken

Een geïntegreerd project met zowel een rol voor de LK als voor de LL:

 • LK: contractbeoordeling (checklist technische eisen), uitvoeringsspecificatie (vertalen van de eisen naar uitvoering), lascoördinator (opleiding RWC-B), eindcontrole van het uitgevoerd project.
 • LL: planlezen / tekeninglezen (EN 1090-2 project, welke eisen), lasrecept (LMB) begrijpen en respecteren, dimensionele controle werkstukken, visuele controle lasnaden

Stappenplan: TTT + audit op school

1. Fase 1 ism BIL: TTT voor leerkrachten i.k.v. gebruik van een kwaliteitshandboek

2. Implementatie van FPC door school

Nadat de lasleerkracht de TTT heeft gevolgd (zie project voor leerkrachten) is de nodige know-how bij die leerkracht aanwezig om als FPC-coördinator te fungeren en een kwaliteitssysteem op school samen met de leerlingen te implementeren.

3. Fase 2 ism BIL: pre-audit (optioneel)

Kun je wat extra hulp gebruiken? Feedback nodig? Een optionele fase waarbij BIL op school langskomt (3u) en een GAP-analyse wordt gemaakt:

 • waar staat de school in relatie tot het gewenste resultaat?
 • wat zijn de sterke en zwakkere elementen in het huidige kwaliteitssysteem?

Op deze manier komt de school te weten aan welke punten extra aandacht te besteden als voorbereiding op de effectieve audit in fase 3.
BIL zal tijdens fase 2 ook aangeven hoe men best die zwakkere elementen aanpakt.

4. Fase 3 ism BIL: audit

In de eindfase komt het BIL naar de school voor een technische audit (= controle en evaluatie, 3u), om te kijken hoe het geimplementeerd is en indien de leerlingen conform het systeem kunnen werken.

Doelstelling technische audit: Lees dit document

 • nagaan of de leerling het systeem voldoende begrijpt en de noodzaak ervan inziet
 • de leerling vertrouwd maken dat een auditeur of een eindklant zijn laswerk controleert
 • evaluatie van de implementatie op basis van de gekregen documenten door de leerkrachten

Tussentijds kunnen de leerkrachten die de TTT hebben gevolgd het BIL contacteren met vragen.

Project voor leerlingen

 • Locatie: op school
 • Datum: na aanvraag bij RTC kan een datum in samenspraak met BIL ingepland worden
 • Kostprijs: zowel fase 2 (optioneel) als fase 3 is gratis
 • Extra info: uit de technische audit komt een kort geschreven verslag voort met groeipunten waar de school verder kan in groei

 

Data Locatie
Fase 2 ism BIL: pre-audit (optioneel) - op school - schooljaar 2017-2018
Fase 3 ism BIL: technische audit - op school - schooljaar 2017-2018

Duur

Schooljaar 17-18

Bijkomende info

RTC West-Vlaanderen - Michèle Delbecque
Tel. 056/ 23 37 37
Gsm 0485/ 64 04 58
michele@rtcwestvlaanderen.be

Partners

RTC West-Vlaanderen | Streekhuis Z-M-WVl | Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) | 8500 Kortrijk
Tel. 056/23 37 34 | Fax 056/24 99 90 | info@rtcwestvlaanderen.be