Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs

Lassen PLATFORM

Situering

Een themagericht platform wil

  • actuele noden aftoetsen binnen het thema en opportuniteiten zichtbaar maken
  • nieuw projectaanbod in samenwerking met scholen en bedrijven in kaart brengen
  • zoeken naar mogelijke alternatieven op maat van een school
  • zoeken naar mogelijkheden om projecten van binnenuit te vernieuwen of om om projectaanbod lokaal te verankeren

De doelstelling van dit platform is het opvolgen en delen van de evaluaties van de deelnemende scholen aan het project Virtueel Lassen i.k.v. het flankerend onderwijs-project van de Provincie West-Vlaanderen zodat virtueel lassen en de bijhorende pro’s en contra’s voor iedere lasschool in West-Vlaanderen gekend zijn.

Andere thema's kunnen hier ook een plaats krijgen.

Bijkomende info

RTC West-Vlaanderen - Michèle Delbecque
Tel. 056/ 23 37 37
Gsm 0485/ 64 04 58
michele@rtcwestvlaanderen.be

RTC West-Vlaanderen | Streekhuis Z-M-WVl | Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) | 8500 Kortrijk
Tel. 056/23 37 34 | Fax 056/24 99 90 | info@rtcwestvlaanderen.be