Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs

Hernieuwbare energie: wind en meer TTT

Doelgroep

Leerlingen derde graad Elektriciteit BSO/TSO + DBSO

Situering

In een maatschappij waarin fossiele brandstoffen steeds schaarser worden moeten we ons concentreren op hernieuwbare energietechnologieėn. Deze technologieėn zijn immers de sleutel om de klimaatverandering tegen te gaan.
Steeds meer bedrijven richten zich op deze technologieėn en ondervinden de grootste moeite om werknemers te vinden die hier reeds vertrouwd mee zijn.
Daarom moeten leerlingen hier in het secundair onderwijs reeds notie van krijgen. Ook leerkrachten moeten kennis hebben over de nieuwste technologieėn.

Met dit project willen we in eerste instantie de leerkrachten inwijden in HNE-technologieėn (warmtepompen (+ geothermie), biomassa, waterkracht (+ golfslag en getijden), zonne-energie). We focussen ons hiernaast ook in het bijzonder op Windenergie. Dit wordt gebracht  door experts in de materie. Daarna voorzien we ook een korte inwijding voor de leerlingen. Hierbij wordt ruim aandacht besteed aan de maatschappelijk-ecologische dimensie van dit fenomeen.

Project voor leerkrachten

We voorzien zowel voor leerkrachten als leerlingen opleiding over HNE- technologieėn. Leerkrachten volgen twee dagen opleiding. Leerlingen volgen een halve dag opleiding. De opleiding gaat door bij Greenbridge en wordt gebracht door Power-link, het energiekennisplatform inzake hernieuwbare energie. We bieden de scholen ook de mogelijkheid om aan de opleiding een bedrijfsbezoek te koppelen bij duurzame bedrijven in de buurt. 

Inhoud TTT 16 april 2013 - hernieuwbare energie (HNE): voorbij!
- maatschappelijk belang van rationeel energiegebruik (REG) + maximaal inzetten van HNE - enkele cijfers.
- overzicht meest duurzame energiebronnen + bijhorende technologieën vandaag op de markt:
1) geothermie (warmtepompen, beo-veld, grondbuizen, energiepalen)
2) biomassa (ORC)
3) waterkracht (waterkrachtcentrales, golf- en getijdencentrales)
4) zonne-energie (PV en zonnecollectoren)
5) windenergie
6) opslag (H2, batterijen, FES, …)
- Na deze inleiding komen we tot de kern van de zaak:
- Historische groei van het elektrisch energienet
opbouw van distributienet tot transmissienet
- Injectie energie in het net
werking van een omvormer, het ontstaan van harmonischen, maximum power point tracking (MPPT), etc.
Gevolgen van lokale productie op het laagspanningsnet
Welke zijn de (Synergrid) voorschriften waaraan netgekoppelde (en eiland) productie-eenheden moeten voldoen? Welke regelstrategieën (frequentiehuishouding) worden gebruikt om de netfrequentie en spanning te beheersen?
Aanzet voor praktisch gedeelte dat dieper ingaat op de netkoppeling en de gevolgen op de netstabiliteit. Practicum met aansluiting van synchrone generator op het µ-grid van Greenbridge. Geeft inzicht in de mogelijkheden die een netgekoppelde generator biedt en tegelijk kunnen problemen aangetoond worden die op grotere schaal optreden t.g.v. lokale productie.

Inhoud TTT 30 april 2013 Windenergie: Voorbij!
- drag en lift-krachten
- verschil tussen horizontale en verticale as windturbines.
- overzicht van verschillende configuraties van generator en omvormer + voor - en nadelen
- verschil tussen kleine en grote windturbines aangetoond (turbulentie, rotatiesnelheid, …).
- onderhoudswerken of technische tussenkomsten bij grote windturbines op zee - de zogenaamde offshore turbines - vragen wat meer voorbereiding dan on-shore turbines. Een gastspreker die betrokken is bij offshore windparken deelt zijn ervaringen. Christophe De Busscher, Head of Service bij REpower Benelux geeft een uiteenzetting over het onderhoud van offshore turbineparken en alles wat daar bij komt kijken.
- bezoek aan het Small Wind Turbine Field Laboratory van de Universiteit Gent, het wind turbine testveld dat plaats biedt aan 10 kleine windturbines.
- toelichting meetapparatuur en de volledige werking van de elektrische installatie.
- practicum met twee delen:
1) de wild ac van een turbine uit het SWT Field lab wordt gemeten en vergeleken met de ‘mooie’ ac die de omvormer er van maakt.
2) een rendementsmeting en berekening, op basis van de gemeten windsnelheid en het geproduceerd vermogen van de turbine.

Praktische info

Voor een nieuw brugproject "Het elektrisch net, een spannend web" organiseerden we op woensdag 24 september 2014 (van 10u-12u) een proefmoment voor leerkrachten. Op dit moment kregen de leerkrachten de kans om de maquette te testen ter voorbereiding op de leerlingenopleidingen die in november startten.

Het brugproject zal jongeren wegwijs maken doorheen de complexe materie van elektrische netten. Tijdens een interactieve workshop worden de studenten mee op sleeptouw genomen door een gedetailleerde maquette die het elektrisch net in vereenvoudigde vorm voorstelt. In de overgang naar een duurzame energievoorziening vormen decentrale energiesystemen een belangrijke randvoorwaarde. De bestaande elektriciteits-infrastructuur zoals we die nu kennen moet immers worden getransformeerd naar een ‘smart grid’.

Deze proefsessie voor leerkrachten is reeds voorbij! De sessies voor leerlingen worden op dit moment geherevalueerd.

Bijkomende info

RTC West-Vlaanderen - Michèle Delbecque
Tel. 056/ 23 37 37
Gsm 0485/ 64 04 58
michele@rtcwestvlaanderen.be

Partners

Power-link

GreenBridge

Vormelek

RTC West-Vlaanderen | Streekhuis Z-M-WVl | Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) | 8500 Kortrijk
Tel. 056/23 37 34 | Fax 056/24 99 90 | info@rtcwestvlaanderen.be