Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs

VDAB 10 Dagen

Wat?

Een algemeen afsprakenkader samenwerking onderwijs - VDAB dat kadert in de optimale benutting van de VDAB - infrastructuur. VDAB stelt zijn opleidingsinfrastructuur kosteloos er beschikking van de scholen gedurende maximaal 10 dagen per leerling.

Concreet

 • VDAB biedt scholen de mogelijkheid praktijklessen te geven in zijn competentiecentra (CC) gedurende maximaal 10 dagen per leerling,
 • de infrastructuur wordt gratis ter beschikking gesteld,
 • de opleiding wordt gegeven door de leerkrachten zelf,
 • de leerkrachten volgen een gratis (maar verplichte) wegwijssessie over de campus, het atelier en de arbeidsmiddelen die aan hun zullen worden toevertrouwd,
 • op verzoek van de school kan een leerkracht gratis schaduwlopen om extra ervaring op te doen op de VDAB-infrastructuur,
 • op verzoek van de school kan een Train The Trainer voor leerkrachten georganiseerd worden, tegen de tarieven van de werknemersopleidingen. Offerte te verkrijgen via het desbetreffende CC,
 • op verzoek van de school een beroep gedaan kan worden op een VDAB-instructeur die de lessen op de VDAB-infrastructuur van de leerkracht overneemt.

Voor wie?

Het aanbod staat open voor leerlingen in hun finaliteitsjaren:

 • het tweede leerjaar van de derde graad BSO/TSO,
 • de derde leerjaren van de derde graad BSO,
 • de opleidingen secundair-na-secundair van het TSO,
 • de ABO / integratiefase (OV3),
 • de vijfde leerjaren OV3 van het BuSo,
 • de leerlingen DBSO en leertijd.

Enkel leerlingen bij wie de beoogde competenties in het leerplan, in het opleidingsprofiel, in een gerelateerde beroepskwalificatie of in de VDAB-fiche van de gerelateerde beroepsuitweg(en) staan, kunnen gebruik maken van de gerelateerde infrastructuur.

Leerlingen voor wie bepaalde competenties verplicht zijn volgens het leerplan, krijgen voorrang. Inschrijven met graadsklassen is mogelijk.

 

   STAPPENPLAN
   
AFSPRAKEN (gewijzigde versie vanaf schooljaar 2017-2018!)
   AANBOD en INSCHRIJVEN
   CONTACTPERSONEN
   FAQ
 
 
 
Documenten en handige links
   Afsprakenkader en gebruiksvoorwaarden (online goedkeuren)
 
 
 

 

RTC West-Vlaanderen | Streekhuis Z-M-WVl | Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) | 8500 Kortrijk
Tel. 056/23 37 34 | Fax 056/24 99 90 | info@rtcwestvlaanderen.be