Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs

VDAB 10 Dagen FAQ

Stel uw vragen via
goedrun@rtcwestvlaanderen.be of michele@rtcwestvlaanderen.be,
die ze naar de juiste persoon zal doorsturen om een antwoord te formuleren.

   FAQ Bouw & Hout
   
FAQ Industrie
   
FAQ Diensten
   
FAQ Business Suport
   
FAQ Transport & Logistiek

FAQ Algemeen

Toepassing wetgeving voor elektrische werkzaamheden in de VDAB-leerateliers
Er bestaat een specifieke wetgeving voor elektrische werkzaamheden. Ook in de VDAB-leerateliers is dit van toepassing. Er komt een bewustmakingsactie aan de start van het schooljaar 2017-2018 naar de VDAB-instructeurs en teamleiders toe om de voorziene preventiemaatregelen uit te voeren voor het werken met derden via de wegwijssessie.

Hoe kan ik inschatten uit welke specifieke apparatuur of software het leeratelier bestaat. Wat stel je voor?
Bezoek aan het betreffende leeratelier en gesprek met instructeur/teamleider.

Een school wil gebruik maken van infrastructuur, vb. CNC draaien en frezen. De vakleerkracht is onderlegd in draaien en frezen, maar kent die specifieke software niet. Hoe wordt hiermee omgegaan? Betekent dit een (betalende) TTT?
Software kan aangeleerd worden via online tools van de fabrikant, gratis of voor enkele euro's (info is te verkrijgen bij de instructeurs).
Als er - naast de schaduwdagen - door onze instructeur toch opleiding moet worden gegeven, dan is het TTT.
Er kan ook met een groeipad gewerkt worden over een aantal jaren tot alle machines gekend zijn.

Wie is er verantwoordelijk als er iets fout loopt, bvb schade aan infrastructuur?
Dit staat helemaal uitgelegd in de gebruiksvoorwaarden die zijn afgestemd tussen VDAB en Departement Onderwijs (preventiediensten en juridische diensten).

Veiligheid moet op het werkveld, bij VDAB, op school hoog in het vaandel gedragen worden. Het lijkt me een ideaal moment om geleerde veiligheidsbeginselen buiten de school toe te passen. Hoe wordt hiermee omgegaan?
Daarom dient juist de wegwijssessie en de werkpostfiche 

Wat als infrastructuur over bevraagd wordt? (20% regel)
Er zal worden samengezeten binnen VDAB, met RTC en eventueel met scholen; om in dialoog te gaan. Dit staat zo vermeld in de gebruiksvoorwaarden.

Is de wegwijssessie verplicht voor leerkrachten die reeds jaren naar VDAB komen? Is dit steeds max. 1 dag?
Ja, dit moet ieder jaar opnieuw omdat er arbeidsmiddelen of werk- en veiligheidsprocedures kunnen gewijzigd zijn. VDAB streeft er naar dit zo kort mogelijk te doen (zeker als de infrastructuur goed gekend is).

Zijn er opleidingen waarvoor leerlingen een VCA-attest nodig hebben voor men de opleiding kan aanvatten? Hoe zit dit voor leerkrachten?
Er is geen VCA attest nodig voor het gebruik van VDAB infrastructuur.

Wat met opleidingen waar certificaten kunnen verkregen worden? Hoe gaat dit zonder instructeur?
VDAB geeft geen certificaten omdat ze zelf de opleiding niet geven. Een uitzondering is airco waarbij er met een assessorsysteem wordt gewerkt (leerkrachten hebben in het verleden een assessoropleiding gevolgd). 

Kan volwassenonderwijs gebruik maken van dit aanbod?
Dit kan, maar zal dan niet via de 10 dagen regeling verlopen. partners.vdab.be 

Klopt het dat er geen aanbod meer is binnen grafische communicatie?
Klopt. Enkel infrastructuur in eigen beheer (dus met eigen VDAB infrastructuur) kunnen opgenomen worden in het VDAB aanbod. 
 
Waar kan ik de getekende gebruiksovereenkomst van onze school naartoe sturen?
Scholen kunnen het afsprakenkader en de algemene gebruiksovereenkomst elektronisch aanvaarden.

Voor inhoudelijke vragen:
Patrick Naeyaert
Opleidingsmanager West-Vlaanderen
Bouw-Industrie-Maritiem
Koning Albert I - laan 1.2 bus 64
8200 Sint-Michiels Brugge
e-mail : patrick.naeyaert@vdab.be 
tel. 050 28 86 98 - gsm 0498 48 65 01
 

 

   ALGEMEEN
   STAPPENPLAN
   
AFSPRAKEN
   AANBOD en INSCHRIJVEN
   CONTACTPERSONEN

RTC West-Vlaanderen | Streekhuis Z-M-WVl | Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) | 8500 Kortrijk
Tel. 056/23 37 34 | Fax 056/24 99 90 | info@rtcwestvlaanderen.be