Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs

Algemene Werking

De hele maatschappij heeft er belang bij dat het onderwijs en de bedrijfswereld goed op elkaar aansluiten en samen de beschikbare middelen delen, en dat het competentieniveau van schoolverlaters uit het technisch onderwijs beter wordt afgestemd op de instroombehoeften van de bedrijfswereld.

RTC West-Vlaanderen speelt hierin een heel belangrijke rol. Als provinciaal samenwerkingsplatform en aanspreekpunt tussen bedrijfswereld, onderwijs en diverse socio-economische actoren wil het de arbeidsmarkt verrijken en verbeteren. Niet enkel als doorgeefluik, financier of dirigent, maar als een echte regisseur die de verschillende “acteurs” rond de tafel krijgt, op elkaar afstemt, met kennis van zaken professioneel advies geeft en hen stimuleert om niet enkel naar een gezamenlijk doel te streven, maar dit ook te bereiken: de aansluiting tussen bedrijfswereld en onderwijs optimaliseren.

Ook een goede film komt pas tot stand wanneer de samenwerking op alle niveaus vlot verloopt. Wanneer er een scenario op tafel ligt waarmee alle partijen kunnen leven. Wanneer de dialoog ongedwongen klinkt en ergens toe leidt. Wanneer de acteurs niet alleen zijn gefocust op hun eigen prestatie, maar ook hun tegenspelers stimuleren om nog beter te doen. Wanneer de specifieke talenten van elke “acteur” worden ingezet voor het gemeenschappelijke doel: het afleveren van een “film” die blijft hangen: een goed functionerende arbeidsmarkt. Op die manier wordt ook “het publiek” – de leerlingen – een winnaar. Ze vinden makkelijker hun weg in de arbeidsmarkt en kunnen een loopbaan uitbouwen in een job en functie die hen stimuleert en motiveert.

Doelgroep

RTC West-Vlaanderen richt zich prioritair naar West-Vlaamse leerlingen en leerkrachten van de derde graad van het technisch en beroepssecundair onderwijs.

Volgende studiegebieden staan centraal in West-Vlaanderen: Automechanica, Bouw, Hout, Elektriciteit, Schilderen & Decoratie en Mechanica.

Beheersovereenkomst

De Vlaamse overheid sluit met RTC een vijfjarige beheersovereenkomst. Bij een dergelijke overeenkomst hoort ook een strategisch plan. Deze strategische plannen worden jaarlijks geconcretiseerd via jaaractieplannen. Via onderstaande link kunt u de volledige beheersovereenkomst raadplegen.

Bekijk de beheersovereenkomst.
 
Voor meer info omtrent de RTC's in Vlaanderen: www.ond.vlaanderen.be/rtc

Strategisch plan 2015-2020

Bekijk het strategisch plan

Financieel

De financiering van alle RTC's in Vlaanderen en hun projecten gebeurt gedeeltelijk door:

  • Een subsidie van het ministerie van Onderwijs.
  • Een bijdrage via diverse deelprojecten (= cofinanciering), dit kan gebeuren door bedrijven of andere organisaties (bv. opleidingsfondsen van sectoren).

Bekijk het jaarverslag 2010
Bekijk het jaarverslag 2011
Bekijk het jaarverslag 2012
Bekijk het jaarverslag 2013
Bekijk het jaarverslag 2014
Bekijk het jaarverslag 2015-2016

RTC West-Vlaanderen | Streekhuis Z-M-WVl | Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) | 8500 Kortrijk
Tel. 056/23 37 34 | Fax 056/24 99 90 | info@rtcwestvlaanderen.be