Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs

Lokale actienetwerken

Vanuit een concrete opportuniteit lokaal scholen en bedrijven bijeen brengen, daar wil RTC West-Vlaanderen op in zetten.

We leggen waar mogelijk de link naar lokale besturen en delen de kennis/het concept zodat de good practices zich als een olievlek kunnen verspreiden.

RTC West-Vlaanderen ervaart dat bedrijven en scholen zich makkelijker en duurzamer engageren in lokale projecten. De ondersteuning van RTC West-Vlaanderen en eventuele lokale overheden kan cruciaal zijn en zo krijgt een lange termijn partnership alle kansen. 
 • We willen allereerst voortbouwen op wat nu al bestaat aan lokale netwerken tussen scholen/bedrijven/sectoren/lokale besturen.
 • In tweede instantie willen we proactief nieuwe netwerken opzetten. Deze netwerken zullen we ondersteunen om, in dialoog, vanuit elkaars noden/mogelijkheden/beperkingen tot concrete engagementen te komen. 
 • Tenslotte willen we ervaring/knowhow van onze lokale acties ter inspiratie aan andere scholen/bedrijven aanbieden om (op langere termijn) over de provincie uit te rollen.
 

RTC SPEELT HIER EEN FACILITERENDE ROL

RTC West-Vlaanderen:

 • brengt spelers bij elkaar,
 • ondersteunt om tot visievorming en samenwerking te komen,
 • stimuleert onderling leren,
 • brengt bovenlokale kennis, expertise en ervaringen (uit andere lokale platformen) binnen, 
 • staat de netwerken bij in de praktische en organisatorische uitvoering.
 

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

De strategische doelstellingen die we hiermee willen bereiken zijn:
 
 1. Bedrijvenparticipatie in de RTC-werking verhogen,
 2. Verankeren en bestendigen van duurzame partnerships,
 3. Coachen van bedrijven en scholen,
 4. Versnippering counteren, bewustwording activeren
 5. Grenzeloze techniek.

 

RTC West-Vlaanderen | Streekhuis Z-M-WVl | Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) | 8500 Kortrijk
Tel. 056/23 37 34 | Fax 056/24 99 90 | info@rtcwestvlaanderen.be