Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs

Projectgroepen

De projectgroepen worden opgevat als een continu overlegplatform ter voorbereiding van de RTC-werking van het daaropvolgende jaar. Algemene knelpuntproblematieken binnen een bepaald studiegebied worden in deze projectgroepen gedetecteerd en vervolgens vertaald naar concrete projectideeën.

Projectgroepen

Concreet heeft RTC West-Vlaanderen 6 projectgroepen:

   Projectgroep AUTO
   Projectgroep BOUW met subprojectgroep SCHILDER- & DECORATIE
   Projectgroep ELEKTRICITEIT
   Projectgroep HOUT 
   Projectgroep MECHANICA
    Projectgroep KOELING & WARMTE

Wegens de besparingsronde worden de komende werkgroepen vanaf 2015 niet meer opgenomen:

   Projectgroep PERSONENZORG
   Projectgroep VOEDING
    Projectgroep HANDEL

   Techniek is sjiek West-Vlaanderen

Samenstelling en werking

De projectgroepen zijn een samenstelling van vertegenwoordigers van scholen, bedrijven en socio-economische actoren.

Bent u van mening dat u zelf een meerwaarde kan betekenen voor een bepaalde werkgroep, laat niet na ons te contacteren !

Heeft u een concreet projectvoorstel? Hier kunt u het formulier downloaden om een projectaanvraag in te dienen.

RTC West-Vlaanderen | Streekhuis Z-M-WVl | Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) | 8500 Kortrijk
Tel. 056/23 37 34 | Fax 056/24 99 90 | info@rtcwestvlaanderen.be