Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs

Duaal leren

Definitie

Duaal leren is een organisatievorm voor arbeidsmarktgerichte studierichtingen, waarbij leren in een onderwijs- of opleidingsinstelling wordt gecombineerd met leren in een onderneming. Hierbij wordt ernaar gestreefd om minstens 60% van de competenties te verwerven op de werkvloer.
 

Waarom duaal leren?

 • Toenemende vraag naar goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (oa. door werkplekleren)
 • Versterking stelsel Duaal leren en Werken tot Duaal Leren
 • Realiseren van een triple win voor bedrijven, leerlingen en scholen
 • Zesde staatshervorming
   

Hoe?

Proefprojecten duaal leren in 4 sporen:

 • Twee sleutelprojecten:
  • Spoor 1 - Werkplek 21 - Trekker Syntra Vlaanderen
  • Spoor 2 - Schoolbank op de werkplek - Trekker: Departement Onderwijs
 • Spoor 3: Gefinancierde projecten - 22 projecten
 • Spoor 4: Niet-gefinancierde projecten - 8 projecten 
   

Nieuws

 • Met de oproep Duaal Leren en Werken wil ESF Vlaanderen de realisatie van duaal leren in Vlaanderen verder stimuleren. De focus van de oproep ligt op de samenwerking tussen de onderwijs- (scholen / syntra’s) en werkactoren (sectoren, bedrijven, werkgevers, ..) om nieuwe duale leertrajecten te implementeren en uit te voeren. Op 10 maart 2017 organiseert men hier een infomoment rond. Deadline indiendatum: 2 mei 2017. Meer info
 • De Provincie West-Vlaanderen, Voka, Syntra West, VDAB en RTC West-Vlaanderen bundelen de krachten om bedrijven en scholen aan te zetten tot concrete actie rond duaal leren. Met een heuse West-Vlaamse roadshow nemen we u op sleeptouw, laten we onze West-Vlaamse pioniers aan het woord en zetten we best practices in de kijker. We kruiden ons programma af met updates van de Vlaamse beleidsmakers over duaal leren. De roadshow gaat door op 21 april 2017 (Brugge), 27 april 2017 (Kortrijk), 28 april 2017 (Roeselare) en 10 mei 2017 (Ieper). Blik samen met ons terug.

 • Op 20 januari 2017 werd een uitbreiding van het proefproject aangekondigd. Dit vanaf volgend schooljaar in een aantal scholen en bedrijven. Jongeren zullen in 19 extra studierichtingen de kans krijgen om in het proefproject ‘Schoolbank op de Werkplek’ te stappen. Het gaat onder meer om bakkers, kinderbegeleiders en vrachtwagenchauffeurs. Dat brengt het totaal aantal studierichtingen duaal leren op 26. De Vlaamse Regering heeft de selectie van de studierichtingen goedgekeurd. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters zullen de uitbreiding de komende maanden in regelgeving gieten.Op 11 maart 2016 volgde de tweede principiële goedkeuring van het proefproject "Schoolbank op de werkplek"
   
 • op 16 juni 2016 bracht de VLOR, op vraag van minister Crevits, advies uit over het uitvoeringsbesluit bij het statuut duaal leren. Het ontwerpbesluit regelt verschillende aspecten van duaal leren, zoals de berekeningswijze van de leervergoeding, de erkenningscriteria van de ondernemingen en de mentoren en de modelovereenkomsten. Meer info.
   
 • In de schooljaren 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 stappen 33 scholen en 5 Syntra- lesplaatsen mee in het proefproject 'Schoolbank op de werkplek'. Zij organiseren elk één van in totaal zeven duale studierichtingen. Meer info.
   

Wetgeving

 • Op 3 juli 2015 werd de conceptnota bis goedgekeurd.
 • Op 23 januari 2015 werd de eerste conceptnota goedgekeurd.
 • Op 22 juli 2014 werd er een Regeerakkoord afgesloten binnen de Vlaamse regering om toe te werken naar een duaal stelsel (zowel bij werk als bij onderwijs)
   
 • Zie ook de presentatie van Departement Onderwijs op het RTC-event van 29/02/16 

RTC West-Vlaanderen | Streekhuis Z-M-WVl | Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) | 8500 Kortrijk
Tel. 056/23 37 34 | Fax 056/24 99 90 | info@rtcwestvlaanderen.be