Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs

Werkplekleren

Definitie

Een op ervaring gebaseerd leren, een actief en constructief proces bij het verwerven van zowel algemene als arbeids- en beroepsgerichte competenties, waarbij de problemen uit de (toekomstige) beroepspraktijk het leerobject vormen en de reële arbeidssituatie de leeromgeving is.
 

Waarom werkplekleren ...

 • Om de kloof tussen de onderwijswereld (aanbod) en de arbeidsmarkt (vraag) te verkleinen/ te overbruggen.
 • Om de praktijk van het werk naar de school te brengen
 • Om tegemoet te komen aan de noden binnen onderwijs (infrastructureel, know-how)
 • Om jongeren meer kansen te bieden binnen onze sterk fluctuerende arbeidsmarkt
 • Om werk te maken van arbeidscompetenties


Soorten werkplekleren?

 • Centra leren en werken: brugprojecten, deeltijds arbeidscontract, industrieel leercontract
 • In de school: miniondernemingen, oefenfirma/ virtueel kantoor, leeronderneming (een pedagogisch leermodel waarin leerlingen gedurende één schooljaar een zaak opstarten en beheren met de nadruk op creativiteit en zelfsturing)
 • Op de werkvloer (bedrijf): stageovereenkomst (leerlingen-leerkracht), lessen(reeksen) die doorgaan binnen een bedrijf, individuele opleiding(en) binnen een bedrijf onder begeleiding van een gekwalificeerde werknemer
   

Kritische succesfactoren

De opleiding verloopt volgens een vooraf opgesteld, gestructureerd plan afgebakend in tijd. Er is een goede wisselwerking tussen de school en de arbeidsmarkt. De leerlingen worden begeleid door een ervaren werknemer en/of de praktijkleerkracht(en).
 

Opmerkingen van leerlingen

 • Dit is praktijk in het echt!
 • Hier krijg je tenminste de kans om alles eens uit te voeren en leer je zeer veel bij.
 • Hier moeten we niet terug afbreken wat we net hebben gemaakt.
 • Veel toffer dan op school!


 Wetgeving
 Werkplekleren algemeen
 
Tools en downloads
 
Goede voorbeelden

RTC West-Vlaanderen | Streekhuis Z-M-WVl | Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) | 8500 Kortrijk
Tel. 056/23 37 34 | Fax 056/24 99 90 | info@rtcwestvlaanderen.be