Regisseur op de set van arbeidsmarkt en onderwijs

Win-win voor bedrijven

   Een betere doorstroming vanuit het onderwijs naar uw bedrijf? 

Mission possible!
 
Als bedrijf dat inzet op techniek, vooruitstrevende technologie en innovatie bent u steeds op zoek naar mensen die u helpen om uw doelstellingen te bereiken.
 
Naar technisch geschoolde, gekwalificeerde medewerkers, die meteen na hun opleiding inzetbaar zijn binnen uw onderneming.
 
Jonge mensen die kunnen meegroeien in de richting die uw bedrijf opgaat. Toch moet u misschien vaststellen dat uw vacatures moeilijk ingevuld raken, en dat de doorstroming vanuit het onderwijs vlotter kan verlopen.
 

   RTC West-Vlaanderen als regisseur

 
RTC West-Vlaanderen kan en wil een bepalende, sturende rol spelen om van deze schijnbare “mission impossible” een “mission possible” te maken. Als provinciaal samenwerkingsplatform en aanspreekpunt tussen bedrijfswereld, onderwijs en diverse socio-economische actoren wil het de arbeidsmarkt verrijken en verbeteren.

Niet enkel als doorgeefluik, financier of dirigent, maar als een echte regisseur die de verschillende “acteurs” rond de tafel krijgt, op elkaar afstemt, met kennis van zaken professioneel advies geeft en hen stimuleert om niet enkel naar een gezamenlijk doel te stréven, maar dit doel ook te bereiken: de aansluiting tussen bedrijfswereld/zorgsector en onderwijs optimaliseren.

   Uw onderneming als acteur

Welke rol kan uw bedrijf hierin spelen?

Om tot een zeker resultaat te komen, hopen we op uw medewerking om in dialoog te gaan met het onderwijs en de andere partners. Geen vrijblijvende samenwerking dus, maar samen dialogeren, samen brainstormen. Dit werpt op lange termijn vruchten af, zelfs al zijn die niet meteen merkbaar.

Op die manier ontstaat een win-winsituatie voor zowel scholen als uw onderneming. Door de bestaande apparatuur en kennis te delen, zal uw bedrijf de meerwaarde van bv. werkplekleren leren kennen. De scholen van hun kant kunnen beschikken over apparatuur die te duur is om zelfstandig aan te kopen en te beheren.
 

   Bent u geïnteresseerd om deze Mission Possible samen met ons tot een goed einde te brengen en de aansluiting tussen uw bedrijf en het onderwijs te verbeteren? Neem dan contact op met RTC West-Vlaanderen.

   Wilt u jongeren laten kennismaken met de boeiende technische omgeving van uw bedrijf of organisatie?
Hen inspireren om te kiezen voor een technische richting? En wilt u zich als interessante werkgever profileren?
Neem dan een kijkje op www.bedrijfplusschool.eu

   RTC West-Vlaanderen
Engelse Wandeling 2F/4L
8500 Kortrijk
Tel. 056 23 37 34
Fax 056 24 99 90
info@rtcwestvlaanderen.be

RTC West-Vlaanderen | Streekhuis Z-M-WVl | Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) | 8500 Kortrijk
Tel. 056/23 37 34 | Fax 056/24 99 90 | info@rtcwestvlaanderen.be