InnoVET-kickoff West-Vlaanderen

Info, Event 1-4-2019 Georganiseerd door: RTC, Departement Onderwijs en Vorming

Doelgroep

Doelgroep Bedrijf
Leerkracht
TA/TAC/Directie
Intermediair
Onderwijsniveau Secundair onderwijs - 3de graad TSO
Secundair onderwijs - 3de graad BSO
Secundair onderwijs – 2de graad BSO
Secundair onderwijs – 2de graad TSO
Vakgebied Auto
Bouw
Elektriciteit
Hout
Koeling en warmte
Mechanica
Schilderwerk en decoratie
Land- en tuinbouw
Zorg
Logistiek
Voeding
Handel
Onderwijstype Deeltijds onderwijs
Leertijd

Onder de noemer InnoVET organiseert RTC West-Vlaanderen - op vraag van het Departement Onderwijs en Vorming - op 1 april 2019 een inspiratiemoment waar thema’s gebaseerd op de 7 transitieprioriteiten van Vlaanderen centraal staan.

Wat zal er veranderen in Vlaanderen tegen 2050? 
Wat kan het onderwijs in deze transitie betekenen? En wat staat je te wachten als leraar?

We brengen op 1 april 2019 sectoren, bedrijven, pedagogische begeleidingsdiensten, VDAB, technische scholen, ... samen om concrete acties uit te werken. Dit inspiratiemoment vormt meteen ook de doorstart naar een nieuwe projectoproep voor het schooljaar 2019-2020. Enkele goeie projectideeën, waarbij de professionalisering van leerkrachten centraal staat, kunnen rekenen op financiële steun. Alle informatie hierover kan je sprokkelen op de kickoff. 
 

Programma

Hou deze pagina in de gaten, we publiceren updates van zodra de informatie bevestigd is. 

16u15 Onthaal met koffie
16u45

Verwelkoming. Hoe future proof zijn onze leerkrachten?
Resultaten van de RTC-enquête
Els Callemein – RTC West-Vlaanderen

Bekijk de presentatie

17u00

De krachtlijnen van het InnoVET-rapport. Lancering van de InnoVET-projectoproep.
Naomi Wauterickx – Strategisch beleidsvormer bij het Departement Onderwijs en Vorming

Bekijk de presentatie

17u30

Waardevol werkloos, maatschappelijke gevolgen van digitalisering, robotisering en AI 
Geert Jansens, hoofdeconoom Etion

18u10

Zeven transitiegebieden gegoten in zes workshops
Elke deelnemer volgt 2 workshops naar keuze, wij zorgen voor een hapje uit het vuistje tijdens de workshops

Workshop 1 - Thema: Circulaire economie
Workshop 2 - Thema: Mobiliteit 
Workshop 3 - Thema: Energiestransitie
Workshop 4 - Thema: Slim wonen en leven
Workshop 5 Thema: Industrie 4.0
Workshop 6 - Thema: Anders leren en levenslang leren

Meer info over de inhoud van deze workshops vind je hieronder.

19u30

Wat doet een leerkracht in 2030?
Annelies Raes - IMEC-KULeuven,onderzoeksgroep ITEC)

19u50

Testimonial: VTI Brugge
Veilig werken op hoogte via virtual reality
Martine Depondt, Coordinator centrum leren en werken, VTI Brugge

Bekijk de presentatie

20u00  Q&A met de sprekers en workshop hosts 
20u20  Prijsuitreiking Future proof-enquête
20u30  Netwerkreceptie - einde voorzien rond 22u00

 

Meer info: Plenaire sessies

17u30 - 18u10: Waardevol werkloos, maatschappelijke gevolgen van digitalisering, robotisering en AI - Geert Janssens, hoofdeconoom bij Etion

Wat is de rol van de mens in de economie van de toekomst? Is ons onderwijssysteem klaar om de digitalisering ten volle te benutten? Heeft studeren voor onze jongeren nog zin? Brengt de technologische verandering ons naar een nieuw samenlevingsmodel? We bieden vier mogelijke antwoorden op deze vragen, zetten ze in een breder perspectief en tonen aan dat er meer opportuniteiten zijn dan bedreigingen als we de uitdagingen goed aanpakken.

Bekijk de presentatie
 

19u30 - 20u00: Wat doet een leerkracht in 2030? - Annelies Raes (IMEC-KULeuven, onderzoeksgroep ITEC)

In vrijwel alle sectoren heeft technologie een prominente plaats ingenomen en wordt de meerwaarde ervan nauwelijks nog in vraag gesteld. In het onderwijs is de rol van technologie minder eenduidig. Annelies Raes gaat in op de vragen of – en zoja, op welke manier – technologie een rol kan spelen in het onderwijs om ons onderwijs ‘slimmer’ te maken en de werknemers van morgen op te leiden, niet alleen vandaag, maar levenslang.

Bekijk de presentatie
 


 

Meer info: Workshops

Workshop 1 - Thema: Circulaire economie - Wannes Meersmans, Acasus

Duurzaam bouwen wordt vaak herleid tot energiezuinig bouwen. Een doordacht gebruik van materialen is echter - op lange termijn-  minstens even belangrijk om onze voetafdruk verder te verminderen. Daarom is circulair bouwen, in al zijn facetten, de toekomst van de bouwindustrie.

In een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten. Ze worden hersteld, hergebruikt, zijn upgradebaar, demonteerbaar en kunnen omgevormd worden tot nieuwe producten. De gekozen materialen zijn bij de geboorte gerecycleerd of biogebaseerd, en bij het levenseinde recycleerbaar of afbreekbaar.

We stellen vast dat jongeren nog te weinig worden geconfronteerd met de beperkingen van onze huidige lineaire economie. De sleutel tot de transformatie van onze economie ligt dus voor een groot stuk bij hen.

Bekijk de presentatie

Workshop 2 - Thema: Mobiliteit- Koen Vanneste, dienst mobiliteit provincie West-Vlaanderen

Hoe evolueert de mobiliteit in West-Vlaanderen de komende jaren? Met het STEP-principe als leidraad, worden een aantal (technologische) uitdagingen voor de toekomst geschetst. Wat zijn hierbij de succesfactoren? Waar kunnen we zelf al een bijdrage leveren?

Bekijk de presentatie

Workshop 3 - Thema: Energietransitie - Hans Fastenaekels, Vyncke nv

Volgende generatie industriele biomassa-naar-energie plants zullen evolueren naar zelf sturende ecosystemen met de hulp van IIOT en AI. Business modellen zullen aangepast worden aan deze veranderingen.

Bekijk de presentatie

Workshop 4 - Thema: Slim wonen en leven - Eef Tanghe, Cohousing projects

Cohousing is een antwoord op een aantal stedenbouwkundige knelpunten in Vlaanderen: slimmer ruimtegebruik, rustige wijken, veilige speelruimtes, compacter bouwen, meer groenbehoud en aandacht voor waterhuishouding. In West-Vlaanderen ontwikkelt Eef samen met haar team momenteel cohousingprojecten uit in Oostende en Veurne. Ze neemt ons mee in het verloop van zo'n cohousing traject.

Bekijk de presentatie

Workshop 5 - Thema: Industrie 4.0 - Peter De Smedt, TE Connectivity

Welke evoluties zijn in het bedrijf concreet zichtbaar, voelbaar omtrent ‘transitie industrie 4.0'? Een drietal concrete voorbeelden waarbij zowel het technologische aspect van Industrie 4.0 als het competentiebeleid van het medewerkers in kader van Industrie 4.0 wordt geduid.

Hoe kan het onderwijs inspelen op de extra competenties van de toekomstige werknemers?

  • Andere voorbeelden (zowel succesvol als niet succesvol) over het competentiebeleid in kader van Industrie 4.0
  • Suggesties (tip&tricks) van het bedrijf voor de leerkrachten/het onderwijs.
     

Workshop 6 - Thema’s: Anders leren en levenslang leren - Werner Van Den Broeck - TEO (teaching each other)

De deelnemers kunnen op de mobiele lesunit zelf aan de slag en een training volgen gebaseerd op competentiegericht leren. Hiervoor worden de theorie, de praktijkopdracht en de beoordeling aangereikt via TEO, de innovatieve leeromgeving voor technische onderwijs en industrie. We leggen de link met de huidig leerplannen en tonen aan dat leerlingen opvolgen perfect kan via TEO. De technieken aangeleerd in deze workshop worden ook toegepast bij Volvo Cars Gent en Procter&Gamble Mechelen.
Nadien kunnen de deelnemers het lesmateriaal raadplegen en gratis gebruiken in de klas via het TEO-platform.

Bekijk de presentatie 
 

Terugblik

Kon je er niet bij zijn of blik je graag nog eens terug op de kickoff?
Bekijk het fotoverslag van de inspiratieavond.

Praktisch

Locatie: Hangar K - Nelson Mandelaplein 2 - Kortrijk
Kostprijs: Gratis

Contactpersoon

RTC West-Vlaanderen - Els Callemein
Tel. 056 23 37 35
els@rtcwestvlaanderen.be