Beheersovereenkomst 2020-2022

In uitvoering van het RTC decreet* is een beheersovereenkomst afgesloten tussen RTC en de Vlaamse Gemeenschap.

 

* RTC Decreet

> Ministerraad 4/02/2022: 

Na de bevindingen van de beleidsevaluatie van de RTC's en in uitvoering van de STEM-agenda 2030, ​wijzigt de Vlaamse Regering nu principieel het decreet over de organisatie en werking van de RTC's.

Het voorontwerp bevat wijzigingen rond drie aspecten: organisatorische aspecten, een actualisering van de opdrachten en een aanpassing van het begrippenkader aan de huidige terminologie. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de VLOR, van de SERV en van het STEM-platform.

Lees meer

 

> Advies in voorbereiding 'Wijzigingsdecreet RTC's':

RTC West-Vlaanderen | info@rtcwestvlaanderen.be | OND.: BE0891.813.446