Strategisch plan 2015-2020

 
In oktober 2015 sloot de Vlaamse overheid een vijfjarige beheersovereenkomst met RTC West-Vlaanderen. Dergelijke overeenkomsten worden door RTC in een strategisch plan gegoten waarin dieper ingegaan wordt op de huidige maar vooral de toekomstige werking van RTC, geformuleerd in een aantal strategische kernlijnen. 
 
De strategische plannen worden jaarlijks verder geconcretiseerd in een jaaractieplan.
 
Bekijk het strategisch plan 2015-2020 hier. 
RTC West-Vlaanderen | info@rtcwestvlaanderen.be | OND.: BE0891.813.446