Revivak

Doelstelling

Revivak staat voor ‘Revival Vakmanschap’. De hoofddoelstelling van het project is het behouden en stimuleren van werkgelegenheid in de vakmanschapsberoepen, vooral in de bouw- en restauratieopleidingen. Het projectvoorstel werd eind januari 2015 aangemeld binnen ‘Interreg Vlaanderen-Nederland’ onder prioriteit 4 'Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit'. Dankzij de financiële steun van de Europese Unie kunnen nu de eerste stappen gezet worden om ambachtelijk vakmanschap nieuw leven in te blazen. 

Het vakmanschap is bedreigd

De laatste jaren is er al een groeiend bewustzijn en een toenemende waardering bij consumenten, creatievelingen en ondernemers voor verfijnd ambachtelijk werk en vakmanschap. Ambachtelijk werk staat immers voor authenticiteit, kwaliteit en duurzaamheid. Helaas zijn technische beroepen niet erg aantrekkelijk voor jongeren en werkzoekenden. De instroom van jongeren naar technische of beroepsscholen is onvoldoende en door de jaren heen ging kostbare vakkennis verloren. Dit bedreigt het ambachtelijk vakmanschap, juist op het moment dat de consument er een hernieuwde interesse in heeft. Omdat deze interesse zich nog niet vertaalt in een verhoogde instroom van jongeren en werkzoekenden, dreigt kostbare vakkennis verloren te gaan. Revivak speelt hierop in. Om de interesse in ambachtelijke beroepen te stimuleren zal een innovatieve mix aan opleidingen worden ontwikkeld met vakmanschapsbeurzen, leer- en werkplaatsen, internetcolleges, excursies en bootcamps.

Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland

Revivak maakt onderdeel uit van het Europese Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland. Dit programma stimuleert grensoverschrijdende innovatie en samenwerking tussen regio’s. Op het totale budget van € 1.621.526,50 levert Interreg een bijdrage van € 810.763,25 (50,00%).

Met Revivak richten Zuid-Nederlandse en Vlaamse partners zich op het stimuleren van de interesse in ambachtelijke beroepen, specifiek in de restauratiesector. De samenwerking bestaat uit 5 regio's uit Vlaanderen en Nederland. Voor Vlaanderen zijn dat: Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Voor Nederland zijn dat: Noord-Brabant en Limburg. De looptijd van “Revivak” is drie jaar, van april 2016 tot maart 2019.

Revivak wordt gecoördineerd door Stichting Behoud Monumenten Brabant in samenwerking met vzw Het Portaal (ARhus), Stichting Landgoed Slot Schaesberg, Vermaatschappelijking Zorg en Welzijn vzw, RESOC Midden-West-Vlaanderen/vzw Midwest Development, Provincie Noord-Brabant, Stichting NHTV internationale hogeschool Breda, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), RTC West-Vlaanderen, Express Your Talent, Opleidingscentrum voor Bouw en Hout vzw, Eucora vzw.

Samengevat

Aanleiding:
- Onvoldoende instroom naar ambachtelijke beroepen.
- Ambachtelijke kennis gaat verloren door een tekort aan opvolging.
- Weinig interesse bij werkzoekenden en studenten door imagoprobleem.

Doelstellingen:
- Werkgelegenheid stimuleren in de vakmanschapsberoepen
- Interesse verhogen voor vakmanschapsopleidingen door ontwikkeling van een innovatie aanpak.
- Verschillende partners uit bedrijfsleven en opleidinsinstanties beter laten samenwerken.

Aanbod

Bekijk het aanbod aan acties in het kader van restauratie.

Dit Interreg-project is sinds maart 2019 afgesloten. Voor meer info kunt u terecht bij ann@rtcwestvlaanderen.be

 Verslag activiteiten RTC: 

Op 11 en 12 mei 2017 organiseerde RTC West-Vlaanderen een bootcamp, een korte, meerdaagse flitscursus rond een specifiek thema uit de restauratie. RTC koos voor gevelherstel/restauratie. Doelgroep: leerlingen 7de jaar restauratie/renovatie. Aanvullend: werkzoekenden en andere geïnteresseerden. Op het programma: bezoek aan opleidingen en werven in Vlaanderen en Nederland. 

De deelnemers kregen een praktische proef voorgeschoteld onder begeleiding van een professional en leerden alles over gevelherstel op twee verschillende werven. De bootcamp was een mooi voorbeeld van een grensoverschrijdende uitwisseling van kennis en vaardigheden. 

Uitnodiging

Fotoverslag

Presentatie bedrijf

 

Scholendag Maak het mee!

In het najaar van 2017 volgde een heuse "Vakmanschapsbeurs" in West-Vlaanderen. Dit event Maak het mee! werd georganiseerd i.s.m. verschillende West-Vlaamse Revivak-partners en ging door op 23/24 en 26 november 2017. Secundaire scholen met hout/bouw/schildersrichtingen konden deelnemen op vrijdag 24 november tijdens de scholendag. Deze dag werd volledig voor hen en voor werkzoekenden ingevuld. Er was de mogelijkheid om workshops, werf/atelierbezoeken en een infomarkt te volgen. We mochten 86 leerlingen en 15 leerkrachten verwelkomen. Ook de Virtuale reality - stand werd gesmaakt door de leerlingen. 

Uitnodiging: http://revivak.eu/agenda/detail/maak-het-mee-scholendag-en-jobmarkt

Fotoverslag

 

Cursus Historische voegtechnieken 

Op donderdag 18 en 25 januari 2018 ging de cursus Historische Voegtechnieken door bij Eucora te Brugge. Deze opleiding werd verzorgd door de firma GRT. Op de eerste dag werden de 7de jaarsleerlingen Restauratie van het VTI Brugge ingewijd in de dagstreep voeg en op de tweede dag leerde men de geknipte voeg plaatsen. De leerlingen ondervonden dat dit zeker geen sinecure is. 

Uitnodiging

Fotoverslag

 

Aankondiging acitviteiten partners

 

Activiteiten VDAB Februari 2018:

Meer info natuurleien
Meer info leempleister

 

 

 

Meer info: eva@rtcwestvlaanderen.be - 056 23 37 36


RTC West-Vlaanderen | info@rtcwestvlaanderen.be | OND.: BE0891.813.446