Briefing Communicatiebureau’s - Actie instroom STEM-onderwijs

 

OPROEP: aanstelling marketing/communicatiebureau 2020-2022

 

De nood aan technische profielen is zeer hoog, de bedrijven schreeuwen er om. Het is meer dan 5 na twaalf als we willen tegemoetkomen aan deze uitdagingen. De bewustwording en negatieve perceptie tegenover technisch onderwijs dient te kantelen.

Wij zijn op zoek naar specialisten die deze boodschap vorm willen geven!

 

LAAT JE STEM HOREN

 • Geef maximaal 2 x A4 hoe u de campagne vorm zou geven
 • Ingediende voorstellen worden op meerdere criteria beoordeeld
 • Acties voor minimum 3 jaar
 • Voorstel per mail indienen tegen 30 september 23h59 naar ann@rtcwestvlaanderen.be

 

 ⬇︎⬇︎⬇︎

 

EXTRA DUIDING

 

WG 007?

 

De kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt moet verkleind worden. De nood aan technische profielen is zeer hoog. Om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is het dan ook zeer belangrijk dat de perceptie van het technisch onderwijs veranderen.
 
Vandaag de dag wordt er nog teveel met een negatieve bril naar deze onderwijsvorm gekeken. Met deze campagne willen we dus bewustwording creëren bij ouders en studenten. Technisch onderwijs is de toekomst. 
 
Mission impossible of possible? Als het van James bond (007) afhing dan zouden we daarin moeten slagen. Met onze werkgroep 007 willen we deze uitdaging aangaan en de krachten bundelen om er een geslaagde missie van te maken.
 
 
Probleemstelling
 
Er is sinds jaar en dag een tekort aan STEM & technische profielen. Dit heeft o.a. te maken met te weinig instroom in het nijverheidstechnisch secundair.
 
 
Vaststellingen
 
 • De afgelopen jaren zijn al heel wat acties gebeurd in verband met deze problematiek, te veel om op te noemen, maar dit levert zo goed als niks op.
 • En toch is het vijf na twaalf, het bedrijfsleven schreeuwt om deze profielen –De top 10 van de knelpuntberoepenlijst is zo goed als onveranderd in vergelijking met vorige jaren. Technische beroepen vormen ook in 2020 weer de hoofdmoot.
 
Analyse
 
We hebben hier te maken met een breed maatschappelijke uitdaging; die bovendien veel oorzaken heeft, want:
 
1)    Het is een probleem van een onaangepast onderwijssysteem (waterval, breuklijnen tussen lager en secundair, in stand houden van richtingen die weinig kans op de arbeidsmarkt bieden…). De nieuwe eindtermen knippen in techniek en wetenschap, dat is nefast voor toekomst TO.
 
2)    Het is een perceptieprobleem van onder andere
 
 • De job
  • de beroepsinhoud en de ontwikkel-doorgroeimogelijkheden-1ste job versus verloop van de loopbaan
  • de arbeidsomstandigheden
  • wat de ‘industrie’ juist is (= algemene appreciatie van bedrijven)
 • Technisch onderwijs wordt nog teveel gezien als een opleiding “handenarbeid” (=vakschool)
 • Heel wat technische scholen kampen met een imagoprobleem.
 • Statuut arbeiders/bedienden
 • Nog veel onwetendheid bij grote publiek over de mogelijkheden tijdens en na een technische opleiding zoals DUAAL LEREN
 
Naast de leerling zelf zijn er enkele belangrijke actoren die de studiekeuze mee helpen bepalen en die met bovenstaand perceptie probleem kampen:
 
 • Leerkrachten lager onderwijs
 • CLB
 • Ouders, vrienden en familie van leerlingen die moeten kiezen
 
 
Doelgroep communicatie
 
 • Kinderen 11-14
 • Jongeren 14-18
 • Jongvolwassenen (18+)
 • Ouders
 
 
Beoogd effect
 
 • De ouders zijn sleutelfiguren in de keuze van studierichting van de kinderen.
  • Zij moeten overtuigd worden van de meerwaarde van STEM-onderwijs en Duaal leren
  • Bestaande clichés in verband met moeten gecounterd worden. Clichés zoals:
   • Deze studierichtingen
   • Hun scholen
   • De studie-omgeving
  • De verkeerde perceptie rond toekomstige job inhoud dient gekeerd te worden.
 • Jongeren en jongvolwassenen via doelgerichte kanalen inspireren en ook aanzetten tot kiezen voor STEM-onderwijs
 • Binnen drie jaar moet er een duidelijk positief effect zijn op de instroom in het onderwijs in West-Vlaanderen.
 

Noodzakelijke voorwaarden van de campagne
 
 • Detecteren, inspireren en soigneren, stimuleren
 • Informeren over STEM/technisch-onderwijs
 • NIET vertrekken van het utilitaire maar BELEVING in picture zetten
 • Het is een campagne voor, maar ook met de ouders. (Ouderverenigingen dienen betrokken te worden)
 • Brede maatschappelijke betrokkenheid
 • Communicatiekracht van stakeholders benutten: beleid, sociale partners, middenveld en onderwijs,
 • Iedereen moet zich aangesproken voelen(7-77jaar)
 • Doelgerichte acties op SM
 • Duurzaamheid: heeft enkel kans op slagen als deze actie meerdere jaren loopt:3-jaren plan opstellen
 • Grootschaligheid: enkel een actie met substantiële omvang kan slagen
 • Campagne zal uitgedragen worden in West-& Oost-Vlaanderen en Zeeland.
 
 
Potentiële inhoud
 
Het is noodzakelijk om een creatieve campagne uit te bouwen. Traditionele methodes (infoavonden, brochures, affiches…) hebben in het verleden weinig opgeleverd. We moeten op een andere manier onze beoogde doelgroepen benaderen.
 
Vertrekken vanuit de BELEVING lijkt voor ons hierbij cruciaal.

 

 

 

 

RTC West-Vlaanderen | info@rtcwestvlaanderen.be | OND.: BE0891.813.446