Smarthome

In onze maatschappij worden mensen steeds ouder en blijven ze steeds langer thuis wonen. Om deze ouderen langer thuis te laten wonen, moeten huizen aan andere behoeftes voldoen. We denken hierbij aan toezicht-houdende domotica, ondersteunende- en communicatieve technologie. Hoe kunnen we van een traditioneel huis een slim huis maken, welke aanpassingen zijn nodig om te kunnen spreken van een smart home.

Leerlingen van de zorg Atheneum Gistel gaan op zoek naar de noden in een smart home. De zorgleerlingen reiken de noden aan aan de lln elektriciteit. Aan de hand van de voorstellen bepalen de lln elektriciteit de haalbaarheid en maken ze een keuze welke technieken ze verder gaan uitwerken. Er wordt een demomodel gemaakt. Lln zorg worden daarbij nauw betrokken.
Lln zoeken, naargelang het project-idee, zelf medewerking van verschillende bedrijven.
 
RTC West-Vlaanderen | info@rtcwestvlaanderen.be | OND.: BE0891.813.446