Werkplekleren

Definitie

Leren en werken of werkplekleren verwijst naar opleidingssystemen waarin de cursisten afwisselend op school (of in een schools milieu) en op de werkvloer professionele vaardigheden aanleren. Het gaat daarbij doorgaans over basisberoepsopleidingen en de cursisten zijn doorgaans leerlingen of jonge, (te) laag opgeleide werkzoekenden. 

Werkplekleren bestaat onder verschillende namen en in verschillende vormen, in een schoolse of een niet-schoolse context. Al die vormen zijn zeer verschillend op het gebied van duur, omvang, locatie, actoren ... 
Werkplekleren is, een instrument dat toegepast kan worden in een waaier van leersituaties, gaande van een reële arbeidsplek tot realistische omstandigheden. Cruciaal is dat men oog heeft voor de specificiteit van de studierichting of opleiding en voor het onderwijs- en opleidingsniveau.


 

Waarom werkplekleren

  • Om de kloof tussen de onderwijswereld (aanbod) en de arbeidsmarkt (vraag) te verkleinen/ te overbruggen.
  • Om de praktijk van het werk naar de school te brengen
  • Om tegemoet te komen aan de noden binnen onderwijs (infrastructureel, know-how)
  • Om jongeren meer kansen te bieden binnen onze sterk fluctuerende arbeidsmarkt
  • Om werk te maken van arbeidscompetenties

Soorten werkplekleren

  • Duaal leren: is een organisatievorm voor arbeidsmarktgerichte studierichtingen, waarbij leren in een onderwijs- of opleidingsinstelling wordt gecombineerd met leren in een onderneming. Hierbij wordt ernaar gestreefd om minstens 60% van de competenties te verwerven op de werkvloer. Meer info  
  • Centra leren en werken: brugprojecten, deeltijds arbeidscontract, industrieel leercontract
  • In de school: miniondernemingen, oefenfirma/ virtueel kantoor, leeronderneming (een pedagogisch leermodel waarin leerlingen gedurende één schooljaar een zaak opstarten en beheren met de nadruk op creativiteit en zelfsturing)
  • Op de werkvloer (bedrijf): stageovereenkomst (leerlingen-leerkracht), lessen(reeksen) die doorgaan binnen een bedrijf, individuele opleiding(en) binnen een bedrijf onder begeleiding van een gekwalificeerde werknemer

Bijkomende info  

Tools en goede voorbeelden Werkplekleren

Website Departement Onderwijs & Vorming - thema Werkplekleren

Duaal leren

 

RTC West-Vlaanderen | info@rtcwestvlaanderen.be | OND.: BE0891.813.446