Duaal leren

Duaal leren is een organisatievorm voor arbeidsmarktgerichte studierichtingen, waarbij leren in een onderwijs- of opleidingsinstelling wordt gecombineerd met leren in een onderneming. Hierbij wordt ernaar gestreefd om minstens 60% van de competenties te verwerven op de werkvloer.
 

Waarom duaal leren?

 • Toenemende vraag naar goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (oa. door werkplekleren)
 • Versterking stelsel Duaal leren en Werken tot Duaal Leren
 • Realiseren van een triple win voor bedrijven, leerlingen en scholen
 • Zesde staatshervorming
   

Schooljaar 2017-2018

Dit schooljaar werd in voorbereiding op de definitieve uitrol van duaalleren en werken het proefproject ‘Schoolbank op de werkplek’ uitgebreid van 6 naar 21 studierichtingen. 83 scholen en Syntra-lesplaatsen bieden één of meerdere studierichtingen duaal leren en werken aan. Tot nu toe zijn er dit schooljaar 332 leerlingen ingeschreven in de proefprojecten.
 

Duaal leren in West-Vlaanderen

Wuk zeg je? Duaal watte?

Vorig schooljaar 2016-2017 werd een West-Vlaams Platform duaal leren opgestart o.l.v de Provincie West-Vlaanderen samen met Voka, Syntra West en VDAB. Met dit overlegplatform willen we de krachten bundelen om bedrijven en scholen aan te zetten tot concrete actie rond duaal leren. Vorig schooljaar werden de scholen en bedrijven geinspireerd aan de hand van een heuse roasdhow. We lieten onze West-Vlaamse pioniers aan het woord en zetten best practices in de kijker. We kruidden ons programma af met updates van de Vlaamse beleidsmakers over duaal leren. De roadshow liep van 21 april 2017 tot en met 10 mei 2017. Blik samen met ons terug.

In schooljaar 2017-2018 werd de kerngroep versterkt met vertegenwoordigers van Unizo, Sectorfondsen,TUA West, Resoc's, Rop's, Syntra Vlaanderen en de onderwijskoepels. 
 

Roadshow Duaal leren 2.0

Wil je weten wat dit alles betekent voor de bedrijven?

Wil je als ondernemer zélf gemotiveerde jongeren dié competenties aanleren die ze echt nodig hebben in jouw bedrijf? 

Wil je de koppen samen steken met gelijkgestemde ondernemers, onderwijspartners en andere professionals om samen de werknemers van de toekomst (nog) beter op te leiden? 

Onder de noemer 'Roadshow Duaal leren 2.0' bundelen de provincie West-Vlaanderen, Voka West-Vlaanderen, UNIZO, Syntra West, VDAB, RTC, TUA West, de West-Vlaamse ROP’s, streekoverleg Kust en Resoc’s bundelen de krachten en trekken opnieuw doorheen West-Vlaanderen met een heuse duaal leren-roadshow. We komen naar je toe en geven je de mogelijkheid om nog meer te weten te komen over duaal leren en ervaringen te delen, maar ook om te netwerken met partners die hetzelfde doel hebben.  

De doelstelling is 3-ledig: 

 • beleidsbeïnvloeding
 • communicatie gericht op positieve beeldvorming
 • contacten en netwerking via regelmatige activiteiten
   

Meer info

 

Terug naar Werkplekleren

 

RTC West-Vlaanderen | info@rtcwestvlaanderen.be | OND.: BE0891.813.446