PROVINCIAAL STEUNPUNT DUAAL LEREN WEST-VLAANDEREN

Contact: Luc De Ketelaere - steunpuntduaalleren@west-vlaanderen.beluc.deketelaere@west-vlaanderen.be

 

Krachtlijnen

 • campagneontwikkeling
 • operationeel onderzoek
 • pool van expertise
 • vorming en kennisdeling

 

Strategische doelstellingen

 • instroom verhogen
 • kwalitatieve instroom verhogen
 • aanbod Duaal Leren versterken
 • van Duaal Leren een volwaardige leerweg maken
 • ondersteuning bieden
 • Provinciaal Steunpunt Duaal Leren op de kaart zetten

De strategische doelstellingen worden vertaald in operationele, die op hun beurt in acties gegoten worden met een tijdspad, beoogde doelgroep ...

 

Joint venture

  Onderwijs

  Arbeidsmarkt

 • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM West-Vlaanderen
 • RTC West-Vlaanderen - Ann Bulcaen

 

 

 

 

Wat kan het PSDL nog bieden?

 • ondersteunign bij het opstarten van Duaal Leren
 • hulp bij het zoeken van leerwerkplekken (via app Radar Duaal) indien het eigen netwerk onvoldoende resultaten geeft (sector)
 • doorverwijzing
 • matchingtool KAZI

 

 

 

 

RTC West-Vlaanderen | info@rtcwestvlaanderen.be | OND.: BE0891.813.446