Werkplekleren: tools en downloads

Gids voor werkplekleren

Naar aanleiding van vragen van leerkrachten, docenten en begeleiders naar het hoe en wat van werkplekleren, werd een onderzoek uitbesteed aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen, met onderzoekservaring betreffende leerstijlen en werkplekleren. Het onderzoek liep van 15 maart 2011 tot en met 15 juli 2011. Het resultaat van dit onderzoek is een praktisch hulpmiddel: een Gids voor werkplekleren. Deze gids is bedoeld om begeleiders van werkplekleren, voornamelijk de begeleiders van de opleidingsinstellingen, te assisteren specifieke competenties die aangeleerd kunnen worden tijdens het werkplekleren te herkennen, omschrijven en evalueren.
   Download de publicatie als PDF-bestand.


Leidraad kwaliteitsvol werkplekleren
 
Werkplekleren biedt voor alle partijen heel wat voordelen op korte en lange termijn, tenminste als het kwaliteitsvol gebeurt. De leidraad is een hulpmiddel om die kwaliteit te bewaken. De beknopte brochure bevat de belangrijkste aandachtspunten waar onderwijs- en vormingsinstellingen, bedrijven, begeleiders en mentoren samen op moeten letten om een succesverhaal te verzekeren.
   Download de publicatie als PDF-bestand. U kan ook hier de publicatie bestellen.
 

Contextspecifieke leidraden werkplekleren

Het Departement Onderwijs en Vorming wil de ontwikkeling van die contextspecifieke hulpmiddelen bevorderen. Daarom werden onderwijs- en vormingsinstellingen uit alle niveaus uitgenodigd om in samenspraak met betrokken arbeidsmarktactoren, op basis van de bestaande generieke leidraad kwaliteitsvol werkplekleren, projectvoorstellen in te dienen. 

Bekijk het overzicht van contextspecifieke leidraden. U kunt per project een overzichtsfiche en de contactgegevens van de projectuitvoerders terugvinden. Neem contact op met de trekker van het project om de meest recente versie van de ontwikkelde instrumenten te verkrijgen.


Leidraad voor bedrijfsbezoeken met leerlingen

Een bedrijfsbezoek voor leerlingen moet meer zijn dan een wandeling maken doorheen de productie. Om er een inhoudelijke meerwaarde aan te kunnen geven, stelt IPV nu een leidraad ter beschikking.
   Download de publicatie als PDF-bestand


U hebt zelf reeds ervaring met werkplekleren?

Bezorg ons uw praktijkvoorbeelden ! Op die manier kan werkplekleren als werkvorm sneller vorm krijgen in het onderwijslandschap.

Michèle Delbecque
Engelse Wandeling 2F/4L
8500 Kortrijk
Tel. 056 23 37 37 
michele@rtcwestvlaanderen.be
 

RTC West-Vlaanderen | info@rtcwestvlaanderen.be | OND.: BE0891.813.446