Veelgestelde vragen

 

Kan RTC scholen ondersteunen voor een studierichting die we pas volgend jaar zullen inrichten?
  • RTC biedt ondersteuning bij relevante arbeidsmarkt techn(olog)ische competenties van leerkrachten en leerlingen van de derde graad. We focussen ons op alle (toekomstige) studierichtingen binnen de studiegebieden: auto, hout, bouw, koeling en warmte, elektriciteit, mechanica en land & tuinbouw. (infra ondersteuningsnoden 2e graad) 

 
BUSO ontvangt een financiering op niveau van opleidingsvormen. Zo worden technisch georiënteerde opleidingsvormen evenveel gefinancierd als andere. Wat in het reguliere secundaire onderwijs niet zo is. Echter de noden op vlak van infrastructuur blijven dezelfde. Kan RTC ons hierin ondersteunen? 
  • RTC heeft een beleidsadviserende rol en kan de knelpunten meenemen naar een hoger niveau en signaleren. Volledige machineparken financiëren is budgettair gezien niet meer haalbaar, maar we bieden wel materiaal aan die scholen tegen heel democratische prijzen kunnen krijgen, vb. ventilatiesyteem van Renson, maatmeubilair voor de toekomst, materiaal dat je gratis krijgt in de scholenwedstrijd sanitair…) 

  • Daarnaast hebben we ook mobiel materiaal die scholen gratis kunnen ontlenen om gedurende x aantal weken op school te gebruiken met de leerlingen.

  • Er kan gratis gebruik gemaakt worden van de infrastructuur van VDAB in kader van VDAB 10 dagen. De infrastructuur staat ter beschikking van de scholen, maar de leerkracht geeft wel zelf les. Er zijn verschillende ondersteuningsmogelijkheden voor de leerkracht (voorafgaand een opleiding, meevolgen met een instructeur…). Meer info over de werking van VDAB 10 dagen vind je hier.

 
Is het mogelijk om in te spelen op de opleidingsnoden binnen de 2e graad? Want volgend schooljaar staan de leerkrachten voor een bijzonder grote uitdaging gezien scholen, omwille van de onderwijsvernieuwing, van start moeten met nieuwe bredere studierichtingen? 
  • Vanaf volgend schooljaar (2021-2022) start de modernisering van de 2de graad. Het is onze opdracht de scholen in de provincie zoveel mogelijk te ondersteunen bij deze hervorming. Daarom zullen we aansluitend een beperkt aanbod aan opleidingsactiviteiten uitwerken voor leerkrachten 2e graad binnen de finaliteit doorstroom (domeingebonden), dubbele finaliteit en finaliteit arbeidsmarkt. Deze ondersteuning situeert zich enkel binnen het studiedomein STEM en land-en tuinbouw. 

 
Biedt RTC opleidingen aan met certificering? 
  • RTC mogen helpen om de competenties i.f.v. een bepaalde externe certificering te verwerven (opleiding dus) maar mogen niet instaan voor de certificering zelf. Wanneer een bepaalde certificering toch werd opgenomen als vereiste binnen de beroepskwalificaties mag een RTC wel instaan voor de certificering. 

 
Op welke manier wordt bij de opmaak van het jaaractieplan rekening gehouden met het niveau van de leerlingen? 
  • De consulenten houden maximaal rekening met verzamelde opleidingsnoden. Daarom is het belangrijk dat scholen aangeven voor welk studiegebied, studierichting en opleidingsvorm (TSO, BSO, OV3,…) er een opleidingsactiviteit wordt gevraagd.  

 
Is het ondersteuningsaanbod van RTC een open aanbod of kan je dit ook aanvragen?  
  • Het aanbod van RTC wordt uitgewerkt in een jaaractieplan dat ingediend wordt in juni. Om ons actieplan invulling te geven, baseren we ons op de vragen en noden die ons bereiken. Tijdens het schooljaar hebben we nog ruimte (ongeveer 20%) om ons flexibel op te stellen en in te spelen op de noden. 

 
Kan RTC groepsaankopen faciliteren? 

  • RTC heeft een opdracht in het faciliteren van apparatuur en infrastructuur. Als er een specifieke nood is omtrent groepsaankopen dan mag je contact opnemen met RTC. We verkennen dan de mogelijkheden. 

 
Wordt Technoboost ook gepromoot in het buitengewoon lager onderwijs? 
  • Het buitengewoon lager onderwijs ontvangt alle communicatie van Technoboost zoals het regulier lager onderwijs. Er is momenteel 1 school die meedoet aan de challenges dit schooljaar. De deelname aan de event van Technoboost is heel beperkt omdat vaak blijkt dat de events te druk zijn voor deze leerlingen, te veel prikkels... 

 

 

RTC West-Vlaanderen | info@rtcwestvlaanderen.be | OND.: BE0891.813.446