PLATFORM EN COMMUNITYWERKING

De communitywerking heeft als centrale doelstelling het realiseren van innovatie in het studiegebied. Vanuit de communitywerking is er een rechtstreekse link naar het projectaanbod waar we ruimte voor nieuwe projecten voorzien.

Onder "communitywerking" begrijpt RTC:

  • het verhogen van de betrokkenheid van bedrijven en scholen in het studiegebied/de sector,
  • de voorbereiding en prospectie van nieuw projectaanbod in samenwerking met scholen en bedrijven,
  • het zoeken naar mogelijkheden om projecten van binnenuit te vernieuwen,
  • het zoeken naar mogelijke alternatieven op maat van een school,
  • het lokaal organiseren van de samenwerking onderwijs-bedrijfsleven,
  • het lokaal verankeren van projectaanbod,
  • het inspireren van leerkrachten en uitblinken omwille van de innovatieve aanpak,
  • het aftoetsen van actuele noden binnen het studiegebied en het zien en institutionaliseren van (succesvolle) opportuniteiten.

 

Doelstelling

De samenwerking tussen school en bedrijf is de rode draad in de communitywerking.

We doen dit via:

  1. overleg en dialoog: projectgroepoverleg, overleg met de sector, overleg met pedagogische begeleiding, overleg met bedrijven, prospectie i.f.v. nieuwe projecten, overleg met scholen, events ter inspiratie …
  2. Het verbinden van school en werkplek: in dit luik benadrukken we de samenwerking schoolbedrijf. Samenwerkingsvormen die voor beiden een win-win opleveren vormen hier de focus naast allerhande vormen van werkplekleren. We gaan lokaal of zelfs 1 op 1 samenwerkingsvormen initiëren.

 

Bekijk alle RTC-acties binnen de platform- en communitywerking.

RTC West-Vlaanderen | info@rtcwestvlaanderen.be | OND.: BE0891.813.446