ONTDEK WAARAAN JOUW SCHOOL, BEDRIJF, ORGANISATIE KAN DEELNEMEN

RTC info-ateljeeHet RTC info-ateljee is een ontmoetingsplaats voor iedereen die geïnteresseerd is in de wereld van techniek, technisch onderwijs en technische beroepen. 

Voor iedereen die zich wil laten inspireren en graag constructief discussieert over nieuwe trends en innovaties.

We starten alvast op 4 februari met een eerste RTC info-ateljee: Europese samenwerking voor en door de school ism EPOS.

Schrijf je mee aan het verhaal van de mastercampus in Roeselare?

Wij zoeken innovatieve directieleden en vernieuwende leerkrachten met creatieve pedagogische invalshoeken en methodieken om scholen futureproof te maken.
 
Een initiatief van VDAB i.s.m. RTC West-Vlaanderen met focus op:
  • Hightech labo’s en state-of-the-art apparatuur
  • Gesimuleerde bedrijfscontext
  • Expertise vanuit de arbeidsmarkt
  • Hybride leerkracht van de 21ste eeuw 

RTC-BLAUWDRUK: Visiedocument 2020-2025In 2018 startten de vijf RTC’s, op eigen initiatief, een gezamenlijk en doordacht traject voor visieontwikkeling met betrokkenheid van alle stakeholders over Vlaanderen. Hoe zien wij onze opdracht en de uitdagingen op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt vanaf 2020 en verder.

Je leest het in de RTC-blauwdruk 2020.

 

Word partner van RTC

Op zoek naar bekwame technici? Daar kunnen wij bij helpen!
 
Ons doel?
 
Een brug vormen tussen het technisch onderwijs en de bedrijfswereld. Zodat toekomstige technici relevante kennis en ervaring kunnen opdoen. Zodat lokale bedrijven goed getrainde vaklui kunnen vinden. Een partnership met ons heeft met andere woorden heel wat voordelen.
 
 
 
 

VDAB 10 dagen: schrijf in vanaf 15/05/2019!

Schrijf vanaf 15 mei 2019 in om in schooljaar 2019-2020 gratis gebruik te maken van de VDAB-infrastructuur. 

Hulp nodig bij het inschrijven?

Op onze website vind je alles wat je moet weten over het VDAB 10 dagen-aanbod.
Een handing stappenplan begeleidt je doorheen de inschrijfprocedure 👇

 

Over ons

RTC wil dat het klikt tussen school en werkplek. Zodat ze elkaar versterken en beter maken.
 
Door lokale bedrijven, technisch onderwijs en andere relevante partijen bijeen te brengen in versterkende netwerken en partnerships, ontstaat een resultaat dat meer is dan de som van de delen. 
 
Via een aanpak op maat komen we tot gerichte samenwerkingsverbanden waarmee we de competenties van leerlingen en leerkrachten versterken, en lokale engagementen ondersteunen tussen onderwijs en bedrijven, met als doel een sterker onderwijs en meer hands-on knowhow in de bedrijven.

RTC zorgt voor de klik!

 

Bundel de krachten met het RTC!

Het RTC brengt lokale bedrijven, het technisch onderwijs en andere relevante partijen bijeen en bekijkt hoe we elkaar kunnen versterken.

Samen sleutelen… tot het klikt!

 

 

Uw bedrijf en RTC: 1 + 1 = 3

Goed opgeleide technici met hands-on mentaliteit: een must voor uw bedrijf. Maar ook een zeldzaam goed.
 
Ga daarom, ondersteund door het Regionaal Technologisch Centrum, voor de klik met technische scholen. Zodat jullie samen die marktklare profielen mogelijk ‘maken’.
 
 
 
 
 
 
 
 

InnoVET subsidieert 3 West-Vlaamse projecten

 
InnoVET gaf afgelopen week groen licht aan 13 van de ontvangen projectvoorstellen.
 
Vanaf september gaan de scholen aan de slag om de projectvoorstellen concreet uit te werken in nauwe samenwerking met de RTC's, bedrijven, hogescholen en universiteiten. 

 
Drie West-Vlaamse voorstellen uit VTI Torhout, Rhizo Kortrijk en Buso De Passer/KTA Brugge werden uit de kandidaturen weerhouden. 

 

RTC voor scholen