Over RTC West-Vlaanderen

Via het verbinden van school en werkplek, wordt ingezet op een vlotte aansluiting met

de hedendaagse arbeidsmarkt


RTC streeft naar afstemming tussen onderwijs en de steeds innoverende arbeidsmarkt. Dit doen we door leraren 2e (beperkt) en 3e graad en leerlingen van de finaliteitsjaren beroepsgericht en technisch onderwijs te ondersteunen met een opleidingsaanbod, uitleenbare modules, demopakketten, ...


Door lokale ondernemingen, technisch onderwijs en andere relevante partijen bijeen te brengen in versterkende netwerken en partnerships, ontstaat een resultaat dat meer is dan de som van de delen. Via een aanpak op maat komen we tot gerichte samenwerkingsverbanden waarmee we de competenties van leerlingen en leerkrachten versterken, en lokale engagementen ondersteunen tussen onderwijs en ondernemingen, met als doel een sterker onderwijs en meer hands-on knowhow in de ondernemingen.

Via het verbinden van school en werkplek, wordt ingezet op een vlotte aansluiting met de hedendaagse arbeidsmarkt

Regionale technologische centra (RTC’s) zorgen ervoor dat leerlingen en leraren arbeidsmarktgerichte technische en technologische competenties verwerven.


RTC’s ondersteunen scholen en leraren op verschillende manieren: 

  • Technologische infrastructuur delen
  • Technologische apparatuur delen
  • (Technische) scholing van leraren afgestemd op RTC-projecten voor leerlingen
  • Verbinding tussen school en bedrijfswereld faciliteren


Specifiek ondersteunen RTC's de laatste jaren van het secundair onderwijs bij de realisatie van de beroepskwalificaties van voornamelijk niveau 3 en 4. Voor leerlingen uit opleidingen in de laatste jaren van het buitengewoon secundair onderwijs OV3, kunnen RTC’s ook projecten uitwerken voor het verwerven van een beroepskwalificatie van niveau 2.  

 

Daarnaast hebben de RTC’s een functie als lokale platforms. Partners uit het onderwijs en de arbeidsmarkt definiëren er wat lokaal nodig is, en werken samen oplossingen uit.

 

RTC's werken netoverschrijdend én per provincie.

Meer weten? Lees onze Missie en Visie


RTC verbindt onderwijs en werkplek