Privacybeleid

Vanzelfsprekend respecteert het RTC West-Vlaanderen de privacywetgeving ter zake. Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.


Hoe verzamelt RTC West-Vlaanderen persoonlijke gegevens?

RTC West-Vlaanderen verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen of door ons aangevraagde dienst (bv. in het kader van een opleiding).


Welke persoonlijke gegevens verwerkt RTC West-Vlaanderen?

RTC West-Vlaanderen verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst.


Beeldmateriaal

RTC West-Vlaanderen verzamelt daarenboven, tijdens alle events, opleidingen, workshops, trainingen, ... uit eigen aanbod en dat van partners waar RTC bij aansluit, beeldmateriaal (foto's, video). De genomen beelden en video's worden uitsluitend door RTC gebruikt ter illustratie en promotie van de eigen werking, in de communicatiekanalen en -dragers die RTC West-Vlaanderen publiceert (website, Facebook, LinkedIn, Twitter, jaaractieplan, jaarverslag, fotoreportage, ...). Deelnemers aan alle events, opleidingen, workshops, trainingen, ... geven - bij goedkeuring van het privacybeleid van RTC - uitdrukkelijk hun goedkeuring (1) om in dat beeldmateriaal voor te komen en (2) aan RTC om dat beeldmateriaal voor de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken. 

Wie niet wenst opgenomen te worden in het beeldmateriaal dat door RTC West-Vlaanderen wordt verzameld, kan dat schriftelijk te kennen geven via info@rtcwestvlaanderen.be of ter plekke signaleren aan de fotograaf. 

Wanneer minderjarigen worden weergegeven in het beeldmateriaal, staat RTC West-Vlaanderen zelf in voor het bekomen van de schriftelijke toestemming hiervoor door de betrokken jongeren. 


Wanneer en waarom verwerkt RTC West-Vlaanderen persoonlijke gegevens?

RTC West-Vlaanderen verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:

  • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
  • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw e-mailadres om een opleidingsevaluatie op te sturen, deelnemerslijst van een opleiding);
  • of, indien u in aanmerking komt voor een dienst gelinkt aan een eerdere inschrijving;
  • of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties en personen die financiële steun ontvingen).


Hoe behandelt de RTC West-Vlaanderen persoonlijke gegevens?

Gegevens van minderjarige personen (vb. naam leerling bij opleidingen) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.

Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven):

Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven.

We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden


Hoe lang bewaart RTC West-Vlaanderen persoonlijke gegevens?

Dient u via onze website (www.rtcwestvlaanderen.be) een opleidingsaanvraag in, schrijft u in voor een evenement, dan houden we uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen.

RTC West-Vlaanderen kan daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier te verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen. Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde.


Bewaart RTC West-Vlaanderen mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens? (bijvoorbeeld u wilt iets wijzigen)

  • U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact op via info@rtcwestvlaanderen.be
  • U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die RTC West-Vlaanderen over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
  • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.


Nog vragen of bedenkingen?

Neem contact met ons op via info@rtcwestvlaanderen.be