Disclaimer

Annulatie inschrijving

 

Als je door onvoorziene omstandigheden jouw inschrijving, zowel voor leerlingen als leerkrachten, moet annuleren, kan dit kosteloos tot 5 werkdagen voor de geplande opleidingsdatum (de opleidingsdatum niet inclusief).

 

Kosteloze annulatie van een inschrijving kan uitsluitend schriftelijk via e-mail (info@rtcwestvlaanderen.be of naar de betreffende consulent, met vermelding van de opleiding en opleidingsdatum).

 

  • Educatieve pakketten: Hier geldt de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. De termijn gaat in op de dag na het plaatsen van de bestelling van het educatief pakket.

 

  • Vervanging leerkrachtenopleidingen: Het is toegestaan bij afwezigheid op leerkrachtenopleidingen een vervang(st)er te sturen. Deze vervanging moet tot 1 werkdag voor de geplande opleidingsdatum schriftelijk via e-mail (info@rtcwestvlaanderen.be of naar de betreffende consulent––, met vermelding van de opleiding en opleidingsdatum) doorgegeven worden.

 

 

No show fee

 

Annuleer je minder dan 5 werkdagen voor de aanvangsdatum zonder wettige reden** of ben je onaangekondigd afwezig (zowel voor leerlingen als leerkrachten), dan kan een projectkost aangerekend worden van minimaal de helft van de reële kost, zoals aangegeven in de beheersovereenkomst afgesloten tussen RTC West-Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap.

 

 

  Wanneer de opleiding in kwestie georganiseerd wordt door een partner van RTC West-Vlaanderen dan heeft de disclaimer van de partner voorrang op die van RTC West-Vlaanderen.

 

**  Wettige redenen die beletten 5 werkdagen vooraf te verwittigen:

  • overmacht op de geplande opleidingsdatum (een plotse, onvoorzienbare en onoverkomelijke hindernis waarbij je zelf geen fout treft)
  • dwingende redenen op de geplande opleidingsdatum (een gebeurtenis, onafhankelijk van jouw wil, die je niet hebt kunnen voorzien en dus ook niet vooraf hebt kunnen oplossen en die je door niemand anders kan laten regelen)
  • ziekte